تحلیل اگزرژی در ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی دروازه شهری

نویسندگان

چکیده

گاز طبیعی پس از متراکم شدن و بالارفتن فشار آن در ایستگاه تقویت فشار دارای اگزرژی فشاری بسیار بالائی می‌باشد.اما فشار گاز طبیعی در ایستگاه تقلیل فشار به منظور تنظیم در حد مطلوب برای ارسال به مبادی مصرف توسط شیرهای فشار شکن شکسته می شود و این موضوع سبب اتلاف اگزرژی می گردد. از آن‌جا که یک سو منابع انرژی در جهان محدود بوده و قیمت آن روبه افزایش است و از سوی دیگر روش تحلیل اگزرژی مسائل ترمودینامیکی را در کنار مسائل اقتصادی مطرح می کند، بنابراین روش تحلیل اگزرژی حائز اهمیت می‌باشد.دراین مقاله با استفاده از معادلات حاکم بر ترمودینامیک ودر نظر گرفتن انحراف گاز طبیعی از حالت گاز ایده ال به تحلیل اگزرژی یک ایستگاه تقلیل فشارگاز دروازه شهری (ایستگاه شماره 1سمنان به عنوان یک مطالعه موردی) پرداخته و مقدار اتلاف اگزرژی در آن محاسبه و راهکاری برای کاهش آن ارائه گردیده است. طبق محاسبات انجام شده بطور متوسط 198.7 مگا وات اگزرژی در ایستگاه تقلیل فشارشماره 1 سمنان در سال 1388 هدر رفته است. بطوریکه با تنظیم دمای مطلوب هیتر در زمان عملکردآن در سال و ایستگاه مورد مطالعه مقدار 231.98 کیلو وات از اگزرژی قابل اجتناب از هدر رفت، می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYSIS OF EXERGY IN NATURAL GAS IN REDUCTION CITY GATE STATION

نویسندگان [English]

  • Sadodin
  • Sadodin
  • Rastegar
چکیده [English]

After compressing and increasing the pressure of natural gas in compress station, it has high exergy pressure. The pressure of natural gas is decreased in reduction station by regulators, but this issue can waste exergy. Since energy resources are restricted and its price is increasing in one hand, the exergy analysis method of thermodynamic issue is brought out with economical issues on the other hand, therefore the exergy analysis method is considered as significant issue. This article addresses exergy analysis with using the governing thermodynamic equations and considering natural gas deviation from ideal state and the exergy analysis of natural gas in reduction city gate station (the station No. 1 of Semnan is considered as a case study). The amount of exergy waste is calculated and guideline for its reduction is presented. In accordance with carried out calculations, on the average 198.7 MW of exergy is wasted in the Pressure Reduction Station No.1 located in Semnan in the year of 2009, we can prevent to waste the 231.98KW of exergy with regulating the appropriate temperature of heater when it is working and the studied station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Gas
  • Exergy
  • Reduction Gas Station
  • Regulator