بررسی تأثیر نسبت بیش ‏بار در عمر خستگی نمونه به‏ صورت عددی و تجربی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش عمر خستگی و نرخ رشد ترک در اثر بارگذاری با بیش بار متناوب مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل عددی از معادله Forman/Mettu به همراه مدل تعمیم یافتهWillenborg استفاده شد. آزمایش ها و تحلیل ها روی یک نمونه (C(T استاندارد از جنس Al 7075 انجام شدند. در انجام آزمایش ها تعداد سیکل های ثابت بین بیش بارها ثابت نگه داشته شد و تأثیر نسبت بیش بار در عمر ترک خستگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که به ازای نسبت بیش بارهای کم و زیاد عمر نمونه نسبتاً پایین است و نسبت بیش بار بهینه ای وجود دارد که به ازای آن عمر نمونه ماکزیمم می شود. در شرایط بارگذاری این آزمایش مقدار بهینه برای نسبت بیش بار، مقدار 1/5 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECT OF OVERLOAD RATIO ON FATIGUE LIFE

چکیده [English]

Fatigue life and crack growth retardation due to periodic tensile overloads which are superposed on constant amplitude cycles have been investigated. In the numerical analysis the Forman/Mettu equation with the generalized Willenborg model is used. Analyses and experiments are performed on C(T) specimens made of 7075 aluminium. In the experiments and analyses the periodicity of overloads was remained constant and the effect of overload ratio on the fatigue life has been researched. Results of the experiments and analyses reveal that the N/NCA versus OLR curve has a maximum which indicates that there are greater retardation effects in intermediate OLR values. Also the numerical and experimental results show that in occurrence ratio of 1/50 the overload ratio of 1.5 lead to the maximum interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Periodic Overloads
  • Fatigue Crack Growth
  • Overload Ratio
  • Single Overload
  • Occurrence Ratio