شبیه سازی واکنش تخریب پلیمر زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید در بدن انسان

نویسندگان

چکیده

پلی لاکتیک اسیدها، پلیمرهای زیست تخریب پذیر، با رشته های بلند پلیمری مستحکمی می باشند که با رسیدن آب به رشته های بلند پلیمری آن، به اسیدهای موجود در بدن انسان تجزیه می شوند. این نوع از پلیمر در علم پزشکی به جای پلاتین به عنوان نگه دارنده استخوان های شکسته شده استفاده می شود تا بعد از ترمیم استخوان، پلیمر نیز تجزیه و به صورت آب و دی اکسیدکربن از بدن دفع شده و نیازی به جراحی دوباره نباشد. هدف مطالعه مکانیزم تخریب، زمان تخریب و عوامل موثر بر آن بود. در این مقاله ابتدا سینتیک تجزیه این پلیمر در بدن انسان که به علت اتوکاتالیزوری بودنش پیچیده است بررسی شده و سپس معادلات حاکم و معادله سرعت واکنش همراه با شرایط مرزی و اولیه حل عددی شده است. تغییرات غلظت محصولات، غلظت رشته های پلیمری و آب بر حسب زمان ارایه گردیده و اثر عوامل موثر بر غلظت و سرعت واکنش در بررسی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده ضریب نفوذ، شکل هندسی قطعه و غلظت آب در تخریب پلیمر موثر می باشد. زمان تجزیه کامل پلیمر در بدن انسان 11 ماه پیش بینی گردیده است. در انتها راهکارهایی برای بهبود استفاده از این پلیمرها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of degradation reactions of Biodegradable Poly-lactic acid polymer in the human body

نویسندگان [English]

  • Rahimi
  • Ghasemi Kafroudi
چکیده [English]

Poly lactic acid polymers are, biodegradable, with long strands of polymer and strong. Achieve water to high polymers bound, causes the band brake to acids are exist in the human body. These types of polymer in are used as holding medical science instead of platinum for broken bones. After the bone repair, the polymer decomposes and water and carbon dioxide which excreted from the body and does not need surgery again. The main goal was investigation of degradation mechanism, decomposition time and its effective factors. In this paper decomposition kinetic of biodegradable polymers in human body was studied, that is complicated due to its autocatalytic nature. Then the governing equations with boundary and initial conditions were solved numerically. Variation of product concentration, concentration of polymer bands and water were presented against exposure time. The time needed for complete decomposition was calculated equal to 11 months. That diffusion coefficient, water concentration and geometry affect the degradation. Finally recommendations for optimum use of these materials were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poly lactic acid
  • Biodegradable
  • Orthopedics
  • Reaction simulation