روشی برای بهبود راه‌کار رهایی پویا

نویسندگان

چکیده

فن رهایی پویا یک فرایند تکراری به دست آوردن پاسخ دستگاه معادلات هم‌زمان است که برای تحلیل ناخطی ایستا و پویای سازه‌ها به کار می‌رود. یکی از مهم‌ترین عامل‌های این راه‌کار، عامل میرایی ساختگی می‌باشد که اگر دقیق‌تر انتخاب گردد، نرخ همگرایی افزایش خواهد یافت. در این مقاله، از شیوه تکرار بردار وارون برای یافتن عامل میرایی در تکرارهای رهایی پویا استفاده می‌گردد و رابطه‌سازی نوینی پیشنهاد می‌شود. سازه‌های گوناگونی مانند: خرپای مستوی و فضایی و قاب خمشی، با استفاده از این راه‌کار، تحلیل ناخطی هندسی می‌شوند. مقایسه‌ نتایج روش جدید با پاسخ‌های شیوه معمول رهایی پویا، بهبود نرخ همگرایی را نشان می‌دهد. به سخن دیگر، شمار تکرارها کاهش چشم‌گیری می‌یابند. فن نویسندگان فرایند حل را تندتر و شایسته‌تر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A TECHNIQUE FOR IMPROVING DYNAMIC RELAXATION METHOD

نویسنده [English]

  • Pajand
چکیده [English]

Dynamic relaxation method is an iterative procedure for solving the simultaneous system of equations. This technique is used in the static and dynamic nonlinear structural analysis. One of the most important parameters in this approach is fictitious damping factor. If this factor is selected more accurately, convergence rate will rise. In this paper, inverse vector iteration method is utilized to find the damping factor in the dynamic relaxation iterations, and a new formulation is proposed. The geometric nonlinear analysis of several plane and space trusses and also structural frames are performed using the suggested method. The numerical results indicate that the convergence rate improves compared with the conventional dynamic relaxation procedure so that the number of iterations and the analysis time decrease significantly. Consequently, the authors' technique makes the solving process faster and more capable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Relaxation
  • Inverse Vector Iteration
  • Nonlinear behavior
  • Static Path
  • Large Deformations