بررسی کاهش انتقال حرارت بین موتور و بدنه ی اتاق خودرو با استفاده از سپرهای تشعشعی حرارتی همراه با ضریب صدور وابسته به دما

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، با استفاده از روش های تحلیلی و با توجه به مفاهیم انتقال حرارت تشعشعی و معادله تعادل انرژی در مرزها، میزان انتقال حرارت تشعشعی بین موتور و بدنه ی اتاق خودرو در حالت پایدار بررسی شده است. همچنین با توجه به اهمیت کاربرد سپرهای تشعشعی در شرایط مختلف، میزان انتقال حرارت، درصد کاهش انتقال حرارت، دما و ضریب صدور مربوط به هر یک از سطوح در حضور یک، دو و سه سپر تشعشعی نازک همراه با ضریب صدور وابسته به دما محاسبه شده است. از محاسبات انجام شده ملاحظه می شود که به کاربردن یک سپر تشعشعی همراه با ضریب صدور کمتر (تنگستن) می تواند بهتر از دو و حتی سه سپر تشعشعی با ضریب صدور بالاتر (سیلیکون کاربید) سبب کاهش انتقال حرارت شود. همچنین حالت بهینه برای ترکیب دو و سه سپر تشعشعی با جنس های متفاوت به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CALCULATION OF REDUCTION IN HEAT TRANSFER BETWEEN ENGINE AND VEHICLE BODY ROOM USING RADIATION SHIELDS WITH TEMPERATURE- DEPENDENT EMISSIVITY

نویسندگان [English]

  • Jabbari
  • Sadodin
چکیده [English]

In this study, has been investigated the rate of heat transfer between engine and vehicle body room in steady state using analytical methods and the concept of net radiation heat transfer and energybalance equation at the boundaries. Also, calculated the net radiation heat transfer,percentage reduction in heat transfer, temperature and emissivity while there are one, two and three radiation shields with temperature- dependent emissivity.The findings reveal that,one radiation shield with lower emissivity can reduce the net heat transfer even better than two radiation shields with higher emissivity.Also, Is obtained an optimized for combination of two and three radiation shields with different materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiation Shield
  • Radiation Heat Transfer
  • Temperature- Dependent Emissivity
  • Engine
  • Vehicle Body Room