بکارگیری شبکه دینامیکی و تغییر توپولوژی شبکه در تحلیل جریان سرد در موتورهای احتراق داخلی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله جریان مغشوش در سیکل موتورینگ (بدون احتراق) موتور احتراق داخلی شامل مکش، تراکم، انبساط و تخلیه به روش عددی با استفاده از نرم افزار منبع باز OpenFOAM تحلیل شده است. یک هندسه دو بعدی بکار گرفته شده است و مرز های متحرک در سوپاپها و پیستون به کمک یک شبکه دینامیکی مدلسازی شده است. سه روش تغییر توپولوژی یعنی افزودن/ حذف لایه های سلولی، شبکه های با مرز لغزنده و بالاخره اتصال و قطع متناوب مرزها به ترتیب در مدلسازی حرکت پیستون، حرکت سوپاپها در سیلندر و ارتباط مجرای ورودی و محفظه سیلندر استفاده شده است. مدل k- استانداردبرای جریان مغشوش بکار گرفته شده است و مسئله برای دو سرعت 1500 و 3000 دور بر دقیقه حل شده است. نمودار های سرعت و فشار لحظه ای نشان داده شده است. عدم تقارن جریان در مجرای تخلیه بخصوص در انتهای مرحله آشکار است. همچنین افزایش سرعت چرخش با افزودن سرعت موتور مشاهده می شود. استفاده از شبکه سازی دینامیکی مناسب امکان دستیابی به جزییاتی از جریان را فراهم ساخته است که بتوان شبیه سازی عددی را جایگزین روشهای دشوار و پرهزینه آزمایشگاهی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYSIS OF COLD FLOW IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES BY USING DYNAMIC MESH AND CHANGING TOPOLOGY

نویسندگان [English]

  • Ghomi
  • Talebi
  • Esmaili
چکیده [English]

In this article turbulent flow in a cycle of internal combustion engine has been analyzed by OpenFOAM software that the cycle consists of: suction,compression,expansion and exhaust.A two dimensional geometry has been used and moving boundries in valves and piston has been simulated by using the dynamic mesh.Three types of changing topology have been used that they consists of add or removal layers of cells for simulation of moving piston and sliding mesh for simulation of valves and attach or detach boundries for simulation of intake and exhaust ports.The k- standard model has been used for the turbulent flow and the Problem has been solved for two rotational speed 1500 and 3000 respectively.The contours of pressure and vector plots of velocity is showed.Asymmetry of flow in exhaust port at the end of the cycle is evident.Also swirl increases due to increasing of rotational speed.Using the dynamic mesh has caused achieving of flow’s details.So the numerical simulation could replace the difficult experimental methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical Method
  • Cold Flow
  • Internal Combustion Engines
  • Dynamic Mesh
  • Changing Topology