طراحی ساختار مشبک مخروطی با بافت سلولی غیر هم‌شکل

نویسندگان

چکیده

ساختارهای مشبک به‏خاطر وزن کم و ضریب کارایی سازه ای زیاد به‏طور گسترده در بخش های مختلف سازه های فضایی قابل استفاده می باشند. در این مقاله، پارامترهای مؤثر در طراحی ساختار مشبک مخروطی با بافت سلولی غیرهم شکل بررسی می شود. در ابتدا مسیر پیچش الیاف با توجه به نیاز استحکامی سازه در جهت محوری مشخص می گردد. سپس با توجه به روابط هندسی حاکم، پارامترهای مؤثر به منظور شکل گیری سلول غیرهم شکل تعیین می گردد. فاصله ریب های دایره ای از یکدیگر در تعیین ساختار مشبک مخروطی و در نهایت استخراج ماتریس سفتی نقش مهمی دارد. در نهایت، با توجه به روابط ذکر شده، مدل اجزای محدود یک نمونه ساختار مشبک مخروطی در نرم افزار ABAQUS ایجاد شده و تحلیل کمانش تحت بار محوری روی آن صورت می گیرد. در استخراج نتایج استحکامی از رأستی آزمایی مراجع موجود و روش کلاسیک بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DESIGN OF ANISOGRID CONICAL LATTICE STRUCTURES

نویسندگان [English]

  • Eskandari Jam
  • Noorabadi
  • Taghavian