دوره و شماره: دوره 9، شماره 27، زمستان 1390 
1. ارائه مدل تلفیق شکاف عملکردی با AHP گروهی- فازی برای تعیین اولویت‏ های بهبود

صفحه 1-12

شمس ‏الدین ناظمی؛ شمس ‏الدین ناظمی؛ مصطفی کاظمی؛ امیرحسین اخروی


2. طراحی ساختار مشبک مخروطی با بافت سلولی غیر هم‌شکل

صفحه 13-21

جعفر اسکندری‌جم؛ میلاد نورآبادی؛ حسین تقویان


5. بررسی تجربی و عددی توزیع دما و تعیین تنش های پسماند در جوشکاری ورق ها

صفحه 49-59

غلامحسین مجذوبی؛ رحمن سیفی؛ رحمن سیفی؛ شاهد علی اکبر