بررسی تجربی و عددی توزیع دما و تعیین تنش های پسماند در جوشکاری ورق ها

نویسندگان

چکیده

علی رغم مزایای قابل توجه روش‏های مختلف جوشکاری، تنش های پسماند حاصل از آن ضرری اجتناب ناپذیر در فرایندهای ساخت و تولید می باشد. در این مقاله، عوامل مؤثر در فرایند جوشکاری و ایجاد تنش پسماند ناشی از آن بررسی شده است. تحلیل در دو مرحله حرارتی و مکانیکی صورت می گیرد. در تحلیل حرارتی، توزیع دما در حین جوشکاری و بعد از آن با استفاده از روش المان محدود به دست آمده و با نتایج حاصل از روش آزمایشگاهی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که تطابق قابل قبولی بین نتایج عددی و آزمایشگاهی وجود دارد. با توجه به تغییر خصوصیات مکانیکی و فیزیکی ماده با تغییر دما، بررسی اثر آن ها بر توزیع تنش پسماند از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. تأثیر شرایط گوناگون و تغییر پارامترهای مختلف جوشکاری مانند سرعت جوشکاری، وجود قید، رفتار ماده، ضخامت ورق و تعداد پاس ها بر مقادیر تنش پسماند نیز بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF TEMPERATURE DISTRIBUTION AND DETERMINATION OF RESIDUAL STRESSES DUE TO WELDING OF PLATES

نویسندگان [English]

  • Majzoobi
  • Seifi
  • Seifi
  • Ali-akbar