طراحی مدل هماهنگی در زنجیره تأمین رقابتی با استفاده از رویکرد نظریه بازی با همکاری و بدون همکاری

نویسندگان

چکیده

زنجیره تأمین فروشنده- خریدار دارای مکانیسم قیمت عمده‌فروشی است. به‌خاطر وجود همین مکانیسم، فروشنده و خریدار اهداف متضادی دارند. به‌عنوان مثال، به‌علت پویایی تقاضا در بازار، خریدار ترجیح می‌دهد اندازه سفارش‌های متفاوتی از فروشنده داشته باشد تا هزینه نگهداری کمتری بپردازد. در این تحقیق، مدل‌های مختلف زنجیره تأمین فروشنده- خریدار بررسی شده است که در آن رقابت و همکاری وجود دارد. در این مقاله تقاضای هر محصول متغیر فرض شده‌است، به‌طوری که تابعی از قیمت و هزینه تبلیغات آن محصول است. مدل‌های ارائه‌شده، روابط بین خریدار و فروشنده را در دو حالت بازی‌ بدون همکاری و بازی‌های با همکاری در‌نظر می‌گیرند. بازی بدون همکاری در‌نظر گرفته‌شده از نوع نش است که در آن خریدار و فروشنده از قدرت یکسانی برخوردارند و به‌طور همزمان تصمیم می‌گیرند. به‌علت وجود تضاد در اهداف، مدل‌های خریدار و فروشنده کارایی لازم را ندارند، از این‌رو بازی با همکاری برای خریدار و فروشنده ارائه شده‌است تا هر یک نسبت به حالت بدون همکاری سود بیشتری عائدشان گردد. در پایان تعدادی مثال نیز برای مقایسه بین مدل‌های با همکاری و بدون همکاری ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A COORDINATION MODEL FOR A COMPETITIVE SUPPLY CHAIN USING COOPERATIVE AND NON-COOPERATIVE GAME THEORY

نویسندگان [English]

  • Naimi Sadigh
  • Naimi Sadigh
  • Chaharsooghi
  • Sheikh mohammadi
چکیده [English]

Seller–buyer supply chain has a wholesale price mechanism. Because of this mechanism, seller and buyer have conflicts of interest. For example, due to dynamic market demand, sellers prefer to order flexibly from the manufacturer so as to avoid incurring inventory costs and to be able to respond flexibly to market changes. In this paper, several seller–buyer supply chain models are proposed which are considered both competition and cooperation between seller and buyer. We assume that the demand of each product is jointly influenced by price and advertising cost. The presented models are considered the relationships between seller and buyer by non-cooperative and cooperative games. The non-cooperative game is based on the Nash solution concept. We consider both seller and buyer have same power in supply chain and do their decisions simultaneously. Such conflicts between seller and buyer can result in an inefficient supply chain. Due to this, we consider the cooperative game model to achieve more profit rather than non-cooperative game. Numerical examples presenting in this paper, will compare the results between cooperative and non-cooperative games considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Supply Chain
  • Coordination
  • Nash Game
  • Cooperative Game