تحلیل عددی اثر مجموعه چرخ‏های انواع هواپیماها در تعیین نواحی بحرانی روسازی صلب باند فرودگاه

نویسندگان

چکیده

طراحی ضخامت روسازی صلب باند فرودگاه مبتنی بر تنش کششی بحرانی در زیر دال بتنی می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق تعیین نواحی بحرانی دال بتنی تحت بارگذاری انواع هواپیماها در محیط سه بعدی اجزا محدود است. در این مقاله با توجه به مدل‌سازی‌های سه بعدی صورت گرفته با استفاده از نرم افزار اجزا محدود ABAQUS، مطالعه عددی به منظور تعیین نقش مجموعه چرخ هواپیماهای مسافربری، تجاری و نظامی بر تنش بحرانی وارده بر روسازی و تعیین نواحی بحرانی روسازی صلب باند فرودگاه صورت پذیرفته است. بدین منظور آرایش چرخ‌های 148 هواپیمای مختلف در حالات مختلف بارگذاری در لبه و وسط دال بتنی مدل‌سازی شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آنست که در میان هواپیماهای مختلفی که در فرودگاه‌های جهان تردد می‌کنند، A380F، B777-300ER، C17A و Concorde بیشترین تنش کششی را بر روسازی صلب باند فرودگاه تحمیل می‌کنند. همچنین در طیف وسیعی از هواپیماها، در حالتی که طول تایر چرخ‌ها در لبه دال بتنی قرار می‌گیرد، بحرانی‌ترین تنش در زیر دال بتنی اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NUMERICAL ANALYSIS EFFECT OF AIRCRAFT MAIN GEARS ON THE CRITICAL ZONES OF RUNWAY RIGID PAVEMENT

نویسندگان [English]

  • Shafabakhsh
  • Akbari
  • Kashi
چکیده [English]

Rigid pavement design in airport runways is based on tension critical stress at the bottom of the concrete slab. Determination of slab's critical zones, under airplanes loading types in 3D finite element modeling is the objective of this study. Numerical study to determination main gear role in passenger, commercial and military airplanes on pavement critical stress and also critical zones determination in the runway rigid pavement by using of finite element software, ABAQUS is done. In order to this study, 148 wheels characteristic of different airplanes and in various loading positions including edge and center of the concrete slab is considered. Results show that among different airplanes, A380F, B777-300ER, C17A and Concorde impose maximum tensional stress on the solid pavement airport runway. Also in all kinds of airplanes, the maximum critical stress under concrete slab is happening when the length of wheels lie on concrete slab edge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical analysis
  • Rigid Pavement
  • Airport Runway
  • Airplane Main Gear