حذف اثر جرم شتاب سنج‌ها از توابع پاسخ فرکانسی با استفاده از الگوریتم تغییر جرم بهینه

نویسندگان

چکیده

آنالیز مودال یک دانش در حال توسعه در زمینه‌ی مطالعه‌ی خواص دینامیکی سازه‌ها می‌باشد. در عمل مدل‌هایی که بوسیله‌ی آزمایش مودال ایجاد می‌شوند، با مشکلات زیادی مواجه هستند. یکی از دلایل کاهش دقت در آزمایش مودال خطاهایی است که با استفاده از وسایلی مانند شتاب سنج‌ها و فنرها ایجاد می‌شوند. در این مقاله، حذف اثر جرم شتاب سنج از پاسخ فرکانسی سازه، مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور یک استراتژی برای حذف اثر جرم بر مبنای آنالیز حساسیت ارائه می‌شود. در این روش مقدار تغییر جرم و محل اندازه‌گیری پاسخ سازه بر اساس کمترین خطای حاصل در اصلاح فرکانس، انتخاب می‌گردد. به منظور بررسی روش ارائه شده، از مدل یک سیستم جرم و فنر استفاده و استراتژی مذکور بر روی آن پیاده‌سازی شده است. همچنین به منظور بررسی تجربی، یک تیر فلزی تحت آزمایش مودال کلاسیک قرار‌گرفته است و با استفاده از استراتژی پیشنهادی اثر جرم شتاب سنج‌ها از نتایج آزمایش حذف شده است. نتایج عددی و تجربی حاصل، کارایی الگوریتم ارائه شده را نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CORRECTION OF MASS-LOADING EFFECTS OF ACCELEROMETERS ON THE MEASURED FRFs USING OPTIMIZED MASS CHANGE ALGORITHM

نویسندگان [English]

  • Taleshi Anbouhi
  • Zamani
  • Ashory
  • Khatibi
چکیده [English]

Modal testing is a developing expertise in the field of structural dynamics. However, in practice the models that are produced by modal testing procedure face different errors. One of the sources of error is mass-loading effects of accelerometers. This article targets the elimination of mass-loading effects of accelerometers from measured frequency response functions. A strategy based on sensitivity analysis is introduced for this purpose. In this approach the amount of added masses and the locations of structural responses are selected based on the minimum error in correction method. A mass-spring-damper system is used to validate the method numerical. Also, a steel beam is examined to demonstrate the applicability of method in practical cases. The numerical and experimental case studies show the effectiveness of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modal Analysis
  • Sensitivity analysis
  • frequency response function
  • Mass of Accelerometer