تحلیل تأثیر نیروگاه‌های بادی بر قابلیت تبادل شبکه‌های انتقال در سیستم قدرت

نویسندگان

چکیده

قابلیت تبادل در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته، مبنای تنظیم تبادلات توان بین نواحی را تشکیل می‌دهد. با حضور نیروگاه‌های بادی در سیستم قدرت برای تولید انرژی الکتریکی، مدل‌سازی و بررسی اثرات آن بر سیستم امری مهم جلوه می‌نماید. در این میان عدم‌قطعیت‌های ناشی از شرایط بهره‌برداری شبکه و ماهیت تصادفی نیروگاه‌های بادی، لزوم استفاده از روش‌های احتمالاتی برای ارزیابی قابلیت تبادل سیستم‌های قدرت با نیروگاه‌های بادی را قوت بخشیده است. خصوصیت تصادفی نیروگاه‌های بادی، تأثیرات قابل تأملی را بر قابلیت تبادل ایجاد می‌کند؛ که به عوامل متعددی چون محل اتصال نیروگاه بادی، ظرفیت آن و رژیم باد وابسته است. در این مقاله تأثیر نیروگاه‌های بادی بر قابلیت تبادل بین نواحی، مدل‌سازی شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرد. به این منظور از شبیه‌سازی مونت‌کارلو و روش پخش بار بهینه برای مدل‌سازی و ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل استفاده شده است. در روش پیشنهادی قیود وابسته به منابع تولیدی، حد حرارتی خطوط و ولتاژ مجاز باس‌ها در ارزیابی قابلیت تبادل مورد توجه قرار گرفته است. شبکه 24 باسه IEEE به منظور انجام تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

WIND FARM EFFECTS ON TOTAL TRANSFER CAPABILITY

نویسندگان [English]

  • Falaghi
  • Ramezani
  • Haghifam
چکیده [English]

Available transfer capability (ATC) is a key index to manage future transactions between areas in the open access environment. ATC is a probability index because of the uncertainties related to power system operation. On the other hand, the utilization of wind farm with the stochastic nature as an alternative for electric power generation adds a new probabilistic component to the system and emphasizes employing probabilistic methods to calculate transfer capability. Besides the fluctuating nature of wind farms, other factors such as connection bus of wind farm, its capacity, and wind speed regime can create a considerable impact on transfer capability. This paper uses the Monte Carlo simulation to produce system states and optimal power flow to calculate transfer capability considering operating limits of generating units, voltage and thermal limits. Case studies with the IEEE reliability test system (RTS) discuss about the impact of the mentioned factors on transfer capability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transmission Networks
  • Total Transfer Capability
  • Wind Farm
  • Monte Carlo simulation
  • Probabilistic Modeling