به‌سازی تولید در آب شیرین کن خورشیدی لوله ای با استفاده از مدل سازی عددی

نویسندگان

یزد- بافق- خیابان وحشی بافقی- فرعی22- کوچه ایثار.

چکیده

در سال‌های اخیر به‌دلیل کمبود آب آشامیدنی، دانشمندان تحقیقات فراوانی را به‌منظور توسعه‌ی روش‌ها و بهینه‌سازی دستگاه‌های شیرین‌کننده‌ی آب-های شور انجام داده‌‌اند. آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی به‌دلیل استفاده از انرژی پاک خورشید و نداشتن هیچ‌گونه سروصدا و آلودگی صوتی، می‌توانند بهترین جایگزین برای آب‌شیرین‌کن‌های متداول باشند. در این تحقیق با در‌نظر‌گرفتن شرایط هوای مرطوب در آب‌شیرین‌کن خورشیدی لوله‌ای، به شبیه‌سازی عددی جابه‌جایی طبیعی آرام، انتقال جرم و حرارت داخل آن پرداخته شده است. جهت این کار معادلات سرعت-فشار، بالانس انرژی و جرم به‌صورت دو‌بعدی بیان شده و از روش حجم محدود برای حل معادلات مذکور استفاده شده است. علاوه‌بر آن در این پژوهش تأثیر شکل هندسی ظرف آب‌شور، مکان قرارگیری و عمق آب شور داخل آن و همچنین شعاع پوشش دایره‌ای بر روی تولید ارائه و بررسی شده است. مقایسه‌ی نتایج، نشان‌دهنده‌ی تطابق خوب حل عددی با جواب تجربی می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که بهترین شکل هندسی ظرف آب شور به‌ شکل نیم‌دایره می‌باشد. همچنین حداکثر ارتفاع بین کف ظرف آب ‌شور و پوشش دایره‌ای، عمق آب شور داخل، همچنین شعاع پوشش به‌منظور داشتن حداکثر تولید، به‌‌ترتیب 9/124میلی‌متر، 48 میلی‌متر و 80 میلی‌متر می-باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT OF A TUBULAR SOLAR STILL, USING CFD SIMULATION

نویسندگان [English]

  • E. Fotouhi Bafghi
  • N. Rahbar
  • N. Rahbar
  • J.A. Esfahani
چکیده [English]

In recent years, due to scarcity of drinking water, scientists have conducted many studies to find several optimization methods for solar desalination systems. Solar stills use clean solar energy without any noise and any pollution. Therefore, they can be the best alternative for conventional desalination devices. The intention of this work is the CFD simulation of two-dimensional laminar natural convection inside a tubular solar still. In this manner, the governing equations of mass, momentum, energy and concentration are solved by a finite volume method. Furthermore, we investigate the effects of trough geometry, cover radius, water depth, and position of the trough on the productivity of the tubular solar still. The results are in a good agreement with the results of previous reported experimental data. The results showed that the tubular solar still with circular trough is the best choice to have a maximum productivity. Moreover, the best height between the trough and the cover was found at 124.9mm, and the optimum water-depth and optimum cover-radius are 48mm and 80 mm, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar still
  • CFD Simulation
  • Laminar Natural Convection
  • Tubular Enclosure
  • Finite Volume Method
  • Productivity Improvement