مدل‌سازی و تحلیل شدت تصادفات اتوبوس‌های درون و برون‌شهری

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

اتوبوس یکی از قدیمی‌ترین وسایل نقلیه همگانی می‌باشد. ایمنی این وسایل، از چالش‌های اصلی هر سیستم حمل و نقل همگانی است. در این میان، تاکنون مسئله شدت تصادفات این دسته از وسایل نقلیه کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. در سال‌های اخیر برای اولین بار چند مطالعه پیرامون تحلیل شدت تصادفات اتوبوس‌ها در سطح جهان انجام گرفته است. از این‌رو این پژوهش در تلاش است که با استفاده از اطلاعات تصادفات ایران که توسط پلیس پس از وقوع تصادفات به ثبت رسیده است، عوامل مؤثر بر شدت تصادفاتی که در آن‌ها اتوبوس درگیر بوده است را در معابر شهری و بین‌شهری به صورت جداگانه شناسایی و بررسی کند. در این راستا از مدل لوجیت ترتیبی استفاده شده است. در فرآیند مدل‌سازی، تأثیر پارامترهایی گوناگونی چون ویژگی‌های زمان تصادف، ویژگی‌های راننده، تصادف و معبر، بررسی شده است. بر اساس نتایج حاصله، در معابر درون‌شهری و برون‌شهری افزایش سابقه رانندگی کاهش شدت تصادف را به دنبال داشته است. درحالی‌که در معابر درون‌شهری عواملی چون وقوع تصادف در شب، سن بالای 60 سال راننده، تصادف با عابر یا چند وسیله، سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و وقوع در بزرگراه، با افزایش شدت تصادفات اتوبوس‌ها همراه بوده است. در معابر برون‌شهری، فصل بهار و تابستان، جوان بودن راننده، تخلف عمدی وی، مصرف الکل یا مواد مخدر، خستگی و خواب‌آلودگی، واژگونی و سقوط، عدم توجه به جلو، روسازی خیس و شیب‌دار و قوس‌دار بودن مسیر، افزایش شدت تصادفات اتوبوس‌ها را به دنبال داشته است. امید است این نتایج، بتواند به اتخاذ سیاست‌های ارتقاء ایمنی حمل و نقل همگانی کمک شایانی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Analysis of Urban and Rural Bus Accidents

نویسندگان [English]

  • Hesamoddin Razi-Ardakani 1
  • Mohammad Reza Ahadi 2
چکیده [English]

The bus is one of the oldest modes of public transportation. Two of the main priorities for any public transport system are therefore the safety of buses and that of the traffic around them. Contemporary safety literature pays too little attention to modeling the severity of bus crashes. This study therefore sets out to identify factors affecting the severity of accidents involving buses, either in urban or rural locations. The study refers to police reports of bus accidents, employing the Ordered Logit Model to analyze the influence of such parameters as the time of the accident, driver characteristics and road conditions. Our results find that improved driver experience results in lower crash severity on both urban and rural roads. Other factors, such as night driving, drivers over 60 years-old, collisions involving pedestrians or multiple vehicles, speeding and ‘running’ red lights were all associated with higher crash severity. For crashes occurring on rural roads, the additional factors included the spring and summer lifestyle, young bus drivers, traffic law violations, use of alcohol, drugs, drowsiness, buses rolling over through high speed cornering, drivers failing to anticipate dangers ahead, wet pavements and deceptively sharp corners – which all serve to increase the severity of accidents involving buses. It is hoped that these results can assist policy makers in their efforts to promote public transport safety in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crash Severity
  • Urban Buses
  • Rural Buses
  • Ordered Logit Model
1-      
[1]    WHO. (2011). “A Decade of Action for Road Safety: A Brief Planning Document”. World Health Organization, www.who.int/roadsafety/Decade_of_action.pdf
[2]    Tehran Safe Community. http://www.tehransafe14.com/Default.aspx?PageID=604&RelatedID=vnHvndy.
 [3]  Transportation Research Institute. Iran University of Science & Technology, http://www.tri.gov.ir. Accessed Date: 2013.
[4]   آیتی اسماعیل ، هزینه تصادفات ترافیکی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1384.
 [5]  Barua, U., R. Tay .(2010). “Severity of Urban Transit Bus Crashes in Bangladesh”. Journal of Advanced Transportation, Vol. 44(1), pp. 34-41.
 [6]  Rahman, M. M., L. Kattan and R. Tay. (2011). “Injury Risk in Collisions Involving Buses in Alberta, Canada”. Journal of the Transportation Research Board, Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C., pp. 13-26.
[7]    Kaplan, S., C. G. Prato. (2012). “Risk Factors Associated with Bus Accident Severity in the United States: A Generalized Ordered Logit Model”. Journal of Safety Research, Vol. 43(3), pp. 171-180.
[8]    Savolainen, P. T., F. L. Mannering, D. Lord and M. A. Quddus. (2011). “The Statistical Analysis of Highway Crash-Injury Severities: A Review and Assessment of Methodological Alternatives”. Accident Analysis and Prevention, Vol. 43(5), pp. 1666-1676.
[9]   نصیری، ح. ا.، ر. طلوعی. (1384). شناسایی عوامل موثر در شدت تصادفات جلو به جلو با استفاده از مدل پروبیت ترتیبی. اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای.
[10]     نصیری، ح. ا.، ع. ادریسی. (1382). مدل‌سازی و شناسائی عوامل موثر در شدت تصادفات کامیون‌ها در جاده های دوخطه برون‌شهری با استفاده از مدل لوجیت و شبکه عصبی. ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران.
[11] Zuxuan, D., J. N. Ivan and P. Gårder. (2006). “Analysis of Factors Affecting the Severity of Head-on Crashes Two-Lane Rural Highways in Connecticut”. TRB 2006 Annual Meeting CD-ROM.
[12]      Mercier, C. R., M. C. Shelley Ii, J. B. Rimkus and J. M. Mercier. (1997). “Age and Gender as Predictors of Injury, Severity in Head-on Highway Vehicular Collisions”. Transportaion Research Record, Vol. 1581, pp. 37-46
[13] Haleem, K. and M. Abdel-Aty. (2010). “Examining Traffic Crash Injury Severity at Unsignalized Intersections”. Journal of Safety Research, Vol. 41(4), pp. 347-357.
[14] Peek-Asa, C., C. Britton, T. Young, M. Pawlovich and S. Falb. (2010). “Teenage Driver Crash Incidence and Factors Influencing Crash Injury by Rurality”. Journal of Safety Research, Vol. 41(6), pp. 487-492.
 [15]       Hensher, D. A., J. M. Rose and W. H. Greene. (2005). “Applied Choice Analysis: A Primer”. Cambridge University Press.
[16] Washington, S. P., M. G. Karlaftis and F. L. Mannering. (2003). “Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis”. CHAPMAN & HALL/CRC.
[17]        Greene, W. H. and D. A. Hensher. (2009). “Modeling Ordered Choices: A Primer and Recent Developments”. Cambridge: Cambridge University Press.
[18]        Train, K. E. “Discrete Choice Methods with Simulation”. (2007). Cambridge University Press, United States of America.
[19]        Gray, R. C., M. A. Quddus and A. Evans. (2008). “Injury Severity Analysis of Accidents Involving Young Male Drivers in Great Britain”. Journal of Safety Research, Vol. 39(5), pp. 483-495.
[20]        Paleti, R., N. Eluru and C. R. Bhat. (2010). “Examining the Influence of Aggressive Driving Behavior on Driver Injury Severity in Traffic Crashes”. Accident Analysis and Prevention, Vol. 42(6), pp. 1839-1854.
[21] Xie, Y., Y. Zhang and F. Liang. (2009). “Crash Injury Severity Analysis Using Bayesian Ordered Probit Models”. Journal of Transportation Engineering, Vol. 135(1), pp. 18-25.