اثرآرایش میلگرد بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی کوتاه

نویسندگان

1 ندارد

2 رئیس پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله

3 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

همانطور که نیاز به طراحی لرزه ای سازه های مقاوم در برابر زلزله روز به روز افزایش می یابد، مطالعات آزمایشگاهی وعددی فراوانی نیز برای تخمین وبر آورد پاسخ غیر خطی این نوع سازه ها انجام می پذیرد. دیوارهای برشی بتنی با توجه به نسبت ارتفاع به عرض به دو دسته ی دیوارهای برشی بلند وکوتاه تقسیم می شوند. دیوارهای برشی بلندبا نسبت ابعادی بزرگتراز 2، رفتار عمدتا خمشی و دیوارهای برشی کوتاه با نسبت ابعادی کوچکتر از2، عمدتا رفتار برشی دارند. دراین مقاله رفتار دیوارهای برشی کوتاه بتن آرمه، به کمک برنامه المان محدودغیر خطی ATENA 3D مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارزیابی نوع گسیختگی و مقاومت برشی نهایی و پسماند، تاثیرپارامترهایی نظیرتمرکز میلگردهای طولی و عرضی در لبه دیوار، استفاده از میلگردهای قطری و تغییرفواصل میلگرد های افقی و عمودی بر روی رفتاردیوارهای برشی کوتاه مطالعه می شود. نشان داده می شود که برخلاف دیوارهای بلند، تمرکز میلگردها در لبه دیوار راه حل مناسبی برای افزایش شکل پذیری نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the reinforcement patterns on the seismic performance of the short shear walls at Nuclear Power stations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghanizadeh 1
  • Abdolreza Sarvghad Moghadam 2
  • Masood Farzam 3
1 dont have
چکیده [English]

As the need for seismic designing of the earthquake resistant structures increases, numerous laboratory and numerical studies are being done to estimate the nonlinear response of these structures. With respect to the height to width ratio, the concrete shear walls are divided into two categories of cantilever and short shear walls. Cantilever shear walls with the aspect ratio greater than 2 demonstrate flexural behavior while short shear walls with the aspect ratio smaller than to 2 exhibit shear behavior. In this study the behavior of short reinforced concrete shear walls are investigated using the nonlinear finite element software ATENA 3D. The failure mode and the ultimate and residual shear resistance of the short shear walls, as well as the affecting parameters such as concentration of longitudinal and transverse bars at the edges of the wall, change of the horizontal and vertical bars spacing and the use of diagonal bars are studied. It is revealed that unlike the cantilever walls, the concentration of the bars at the edges have no influence on the increasing of ductility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short Shear Wall
  • Finite element
  • Nonlinear behavior
  • Shear strength
 
[1] Ueda,M.,Seya,H.,ohmiya,Y.,Taniguchi,H.,Kambayashi,A.(1997).“Nonlinear analysis on RC shear wall shaking table test”.14th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology(SMiRT 14),Lyon,France,august 17-22,pp. 433-440.
[2] - -Hwang,S,J.,Lee,H,J.(2001).“Analytical model for predicting shear strengths of reinforced concrete beam-column joints for seismic resistance”.ACI vol.97,NO.1,pp.35-44.
[3] - Palermo,D.,Vecchio,F,J.(2002).“Behavior and analysis of reinforced  concrete walls subjected to  reversed  cyclic loading”. PhD Thesis,Toronto University, May,PP.1-351.
[4] - Greifenhagen,C.,Lestuzzi,P.(2005).“Static cyclic tests on lightly reinforced concrete shear walls”. Engineering Structures,vol. 27,pp.1703–1712.
 [5] - -Werasak,R.,Meng,J.(2009).“Analysis Modeling of Seismic Behavior of Lightweight   Concrete Shear Walls, Proceedings of the International Multi Conference of  Engineers and Computer Scientists”. IMECS,March 18 – 20,Vole.2, pp.978-988-  17012-7-5.
]6[-گودرزی، ن.، (1390)، حرکت گهواره‌ای دیوارهای برشی کوتاه با فونداسیون صلب. ششمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت.
[7]- Hsu,T,T,C.(1998).“Behavior and Analysis of 100 MPa Concrete Membrane Elements”.Journal of Structural Engineering ,ASC,Vol.124,No.1,pp.24-34.
[8]- Wood,S,L.(1990).“Shear Strength of Low- Rise Reinforced Concrete Walls”.ACI Structural Journal,Jan–Feb,Vol.87, No.1,PP.99-107.
[9]- OECD/NEA/CSNI. (1991). Shear Wall ISP NUPEC’s Seismic Ultimate Dynamic Response Test Comparison Report. Issy Les Moulineaux. France. Report No.                                    OCDE/GD(96)188. Committee on the Safety of Nuclear Installations OECD Nuclear                          Energy Agency.412 pp.
[10]-Nuclear Power Engineering Corporation of Japan (NUPEC), “Comparison Report, Seismic   Shear  Wall ISP, NUPEC’s Seismic Ultimate Dynamic Response Test,” Report No. NU-  SSWISP-D014, Organization for Economic Co-Operation and Development, Paris, 1996,  407 pp.
[11]- Cervenka,V.,Gerstle,K,H.(1970).“Inelastic finite element analysis of reinforced concrete plane loads”.PH D Dissertation,university of Colorado,Boulder.