حفاظت فوق سریع باس‌بار مبتنی بر تبدیل آنلاین زمان-زمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله روش جدیدی برای حفاظت باس­بار با سرعت فوق العاده سریع ارائه شده است. در این روش با اعمال تبدیل آنلاینTT به مولفه­ های تحمیلی سیگنال­های جریان ثانویه ترانسفورماتورهای جریان پست، مولفه­ های فرکانس بالای ایجاد شده توسط خطا استخراج می­شوند و سپس با استفاده از الگوریتم ساده پیشنهادی برای پردازش خروجی­های تبدیل آنلاینTT  حفاظت باس­بار انجام می­شود. به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهاد شده، مدل واقعی پست 400 کیلو ولت در نرم افزار EMTP/ATP-Draw   شبیه­ سازی شده است که نتایج آن در حالات مختلف نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی دارای حساسیت و قابلیت اتکا بالا در تفکیک خطاهای خارجی از داخلی به همراه سرعت عملکرد فوق العاده سریع  است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ultra-Fast Busbar Protection by Applying TT-transform on Superimposed Current Signals

نویسندگان [English]

  • Mahmood Lashgari
  • S. Mohammad Shahrtash
چکیده [English]

In this paper a new method for busbar protection is presented. In this method high frequency components generated by faults in current signals at the outputs of current transformers of substations are extracted by applying TT transform and then the results are processed through the proposed decision rules to discriminate external faults from internal ones. A real 400 kV substation model was simulated in EMTP/ATP-Draw software to evaluate the performance of the proposed algorithm. According to the simulation results, the proposed algorithm has high security and dependability in discrimination of external and internal faults and ultra-fast operation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Current signal
  • Superimposed components
  • TT transform
  • Busbar protection
  • Substation
[1] Abd Allah, R. (2015). “Experimental results and technique evaluation based on alienation coefficients for busbar protection scheme”. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 73, pp. 943-954.
[2] Zou, G., Gao, H. (2012). “A traveling-wave-based amplitude integral busbar protection technique”. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 27, no. 2, pp. 602-609.
[3] Song, S., Zou, G. (2015). “A novel busbar protection method based on polarity comparison of superimposed current”. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 30, no. 4, pp. 1914-1922.
[4] Eissa, M. M. (2004). “A novel digital directional technique for bus-bars protection”. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 19, no. 4, pp. 1636-1641.
[5] Sachdev, M., Sidhu, T., Gill, H. (2000). “A busbar protection technique and its performance during CT saturation and CT ratio-mismatch”. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 15, no. 3, pp. 895-901.
[6] Royle, J. B., Hill, A. (1989). “Low impedance biased differential busbar protection for application to busbar of widely differential configuration” Fourth International Conference on Developments in Power Protection, pp. 40-44.
[7] Shu, H., Dai, Y., Tian, X. (2011). “Study on the novel transient bus protection based on morphological top-bottom-operator”. I.J .Intelligent Systems and Applications, Vol.3, no.3, pp. 33-39.
[8] Shu, H., Dai, Y., Tian, X. (2010). “A novel bus protection based on transient energy of voltage traveling wave and current traveling wave”. The 2nd International Workshop, Database Technology and Applications (DBTA), pp.1-4.
[9] Gafoor, S. A., Rao, P. R. (2011). “A transient current based busbar protection scheme using wavelet transforms”. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 33, no. 4, pp. 1049-1053.
[10] Guo, Z., Tao J., Tan, Z. (2015). “Hilbert-Huang transform-based transient busbar protection algorithm”. IET­, Generation, Transmission & Distribution, vol. 9, no. 14, pp. 2032-2039.
[11] Perera, N., Rajapakse, A. D., Muthumuni, D. (2011). “Wavelet based transient directional method for busbar protection”. International Conference on Power systems Transients (IPST2011) in Delft, the Netherlands.
[12] Wang, Sh., Dong, X., Shi, Sh. (2010). “A novel busbar protection scheme based on wavelet multi-resolution signal decomposition”. The 10th IET International Conference, Developments in Power System Protection, pp.1-5.
[13] Dong, X. Z., Redfern, M. A., Bo Z., Jiang, F. (2003) “The application of the wavelet transform of traveling wave phenomena for transient based protection”. International Conference on Power Systems Transients (­IPST) in New Orleans, USA.
[14] Xinzhou, D., Ge, Y., Bingyin, X. (2000). “Fault position relay based on current travelling waves and wavelets”. IEEE, Power Engineering Society Winter Meeting, Vol. 3, pp.1997-2004.
[15] Duan, J. D., Zhang, B. H. (2004). “Research of traveling-wave differential bus protection based on wavelet transform”. The 39th International Universities Power Engineering Conference, pp.694-697.
[16] Samesima, M. I., Oliveira, J. C., Dias E. M. (1991). “Frequency response analysis and modeling of measurement transformers under distorted and voltage supply”. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 6, no. 4, pp.1762-1767.
[17] Pinnnegar, C. R., Mansinha, L. (2003). “A method of time-time analysis: The TT-transform”. Digital signal processing, Vol. 13, no. 4, pp. 588–603.
[18] Simon, C., Schimmel, M., Danobeitia, J. J. (2008). “On the TT-transform and its diagonal elements”. IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 56, no. 11, pp. 5709–5713.
19] "نظام نامه سیستم رله و حفاظت شبکه انتقال برق ایران"، مدیریت شبکه برق ایران، آذر 1393.
20] محمود لشگری، "حفاظت باس­بار با کمک امواج گذرا"­، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دی 1394.
­[21] Marti, J. R. (1982). “Accurate modeling of frequency dependent transmission lines in electromagnetic transient simulations”. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-101, no. 1, pp. 147-155.
[22] Fast Front Transients Task Force, IEEE Modeling and Analysis of System Transients Working Group, (1996). “Modeling guidelines for fast front transients”. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 11, no. 1, pp.493-506.
­[23] Khodadadi, M., Shahrtash, S. M. (2013). “A new noncommunication-based protection scheme for three-terminal transmission lines employing mathematical morphology-based filters”. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 28, no. 1, pp. 347-356.