مدل ساختار شکست کار (WBS) و دیاگرام شبکه برداری برای مدیریت اثربخش پروژه در اکتشاف اسکارن سرب و روی با داده‌های اکتشافی

نوع مقاله : مقاله مهندسی معدن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی معدن دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه صنایع دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده

در طی سال‌های اخیر سرمایه گذاری در پروژه‌های اکتشاف ذخائر معدنی رشد چشمگیری در ایران داشته است. از آنجا که اجرا و تکمیل پروژه‌های اکتشافی، تلاش، هزینه و زمان زیاد و نیز قابلیت‌های فنی و تخصصی مدیران پروژه را می‌طلبد، استفاده از تکنیک‌های مدیریتی از جمله ساختار شکست کار و دیاگرام­های مدلسازی پروژه­ها اعم از شبکه­های برداری در امر اکتشاف مواد معدنی می‌تواند از هدر رفتن زمان و هزینه در این نوع پروژه‌ها جلوگیری و موجبات تصمیم‌گیری درست و بهنگام در مراحل مختلف اکتشاف را فراهم آورد. پروژه­های اکتشاف نهشته‌های اسکارن، به عنوان یکی از منابع مهم آهن، مس، طلا، سرب و روی، از جمله پروژه‌های بزرگ و مهم اکتشافی می‌باشد. نهشته‌های اسکارن یکی از گسترده‌ترین نوع نهشته‌ها در پوسته زمین هستند و موضوع مطالعات بسیاری در طول قرن‌ها بوده است. امروزه با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های مختلف اکتشافی می‌توان این نوع نهشته‌ها را با دقت بیشتری مورد مطالعه، بررسی و اکتشاف قرار دارد. در این مقاله سعی شده است تا با بکارگیری دانش مدیریت پروژه و ساختار شکست کار، الگوی مناسب جهت انجام مراحل اولیه اکتشاف کانسارهای  اسکارن سرب و روی و درنهایت تلفیق نتایج در محیط  سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تهیه نقشه پتانسیل معدنی در منطقه ماهنشان ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model of a Work Breakdown Structure (WBS) Framework and AOA Diagram for Efficient Project Management of Lead – Zinc Skarn Exploration with Exploratory Data

نویسندگان [English]

  • Elham Ghadiri Soufi 1
  • Saeed Soltani Mohammadi 1
  • Hadi Mokhtari 2
1 kashan
2 kashan
چکیده [English]

During recent years, investment in mineral resources exploration projects has been significantly growth in Iran. Since the implementation and completion of exploration projects require effort, long time and high cost as well as project managers technical capability, management techniques such as work breakdown structure in mineral exploration can prevent of wasting time and costs on these exploration. Skarn deposits exploration projects, as an important source of iron, copper, gold, lead and zinc, include major exploration projects. Skarn deposits are one of the most widespread types of deposits in the earth's crust and has been the subject of many studies over the centuries. Today, using of various techniques and methods of exploration can be these deposits more carefully studied, assessment and explored. In this paper, have been tried to used of  project management knowledge and  work breakdown structure, a appropriate model to perform the early stages of exploration of  lead – zinc skarn and finally combining the results in the GIS environment for mineral potential mapping in Mahneshan area be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Management Knowledge
  • Lead – zinc skarn
  • Exploration
  • Work Breakdown Structure
  • AOA Network
[1] م. عباس زاده، و ا. هزارخانی، "ساختار شکست کار در پروژه تهیه نقشه پتانسیل کانی­ زائی مس پورفیری در محیط GIS  بر پایه بکارگیری داده‌های اکتشافی"، سمینار تخصصی کانه زایی مس در ایران، تهران، 1391.
[2] E.J.M. Caranza, Geochemical anomaly and mineral prospectivity mapping in GIS, Handbook of Exploration and Environmental Geochemistry, Elsevier B.V., Vol. 11, 2009.
[3] غ. م‍ل‍ک‌ زاده‌،  س. س‍ع‍ی‍د ساختیانچی، مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه، انتشارات جهان فردا، 1385، صفحه 456.
[4] Z. Guan, T. Deng, Y. Jiang, C. Zhao, H. Huang, "Probabilistic estimation of ground condition and construction cost fomountain tunnels", Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 42, 2014, pp. 175–183.
[5] L.D. Meinert, Skarns and skarn deposits, Geoscie Can 19, 1992, pp. 145–162.
[6] L.D. Meinert, J.W. Hedenquist, H. Satoh, Y. Matsuhisa, "Formation of anhydrous and hydrous skarn in Cu – Au ore deposits by magmatic fluids", Economic Geology, Vol. 98, No. 1, 2003, pp. 147–156.
[7] L.D. Meinert, G.M. Dipple, S. Nicolescu, World skarn deposits, Economic Geology 100th Anniversary Volume, Society of Economic Geologists. Littleton, Colorado, 2005, pp. 299–336.
[8] K. Naito, Y. Fukahori, H. Peiming, W. Sakurai, H. Shimazaki, Y. Matsuhisa, "Oxygen and carbon isotope zonations of Kamioka Pb-Zn skarn deposits, central prospecting", Journal of Geochemical Exploration, Vol. 54, No. 3, 1995, pp. 199-211.
[9] M.T. Einaudi, D.M. Burt, "Introduction-terminology, classification, and composition of skarn deposits", Economic Geology, Vol. 77, No. 4, 1982, pp. 745–754.
 [10] م. کریم‌پور، س. سعادت، زمین‌شناسی اقتصادی کاربردی، انتشارات ارسلان،1389، صفحه 535.
[11] Sh. Globerson, "Impact of various work-breakdown structures on project conceptualization", international Journal of Project Management, Vol. 12, No. 3, 1994, pp. 165–171.
[12] Y.S. Li, X.Q. Zhang, G. Ding, Z. Feng, "Developing a quantitative construction waste estimation model for building construction projects", Resources, Conservation and Recycling, Vol. 106, 2016, pp. 9–20.
[13] E. Siami-Irdemoosa, S.R. Dindarloo, M. Sharifzadeh, "Work breakdown structure (WBS) development for underground construction", Automation in Construction, Vol. 58, 2015, pp. 85–94.‏
[14] م. نادری‌پور، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی و انتشارات،1372، صفحه 426.
[15] D. Li, M. Lu, "Automated Generation of Work Breakdown Structure and Project Network Model for Earthworks Project Planning: A Flow Network-Based Optimization Approach", Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 143, No. 1, 2017, art. No. 04016086.
[16] T.R. Devi, and V.Sh. Reddy, "Work Breakdown Structure of the Project", International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), Vol. 2, No. 2, 2012, pp. 683–686.
[17] H. Kerzner, Project Management: a System Approach to Planning, Scheduling, & Controlling, 9th Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009.
[18] ع.ا. حسنی پاک، اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، انتشارات دانشگاه تهران، 1383، صفحه 615.
[19] م. یوسفی، ر. غلامی، ا. کامکار روحانی، ع. مرادزاده، "طراحی الگوریتم تولید مدل پتانسیل معدنی به منظور مدیریت بهینه عملیات اکتشاف، با نگرش ویژه به اکتشاف مقدماتی ذخایر طلا"، فصلنامه علوم زمین، سال بیست و یکم، شماره 81، 1390، صفحه 135-142.
[20] C. Canet, E. González-Partida, A. Camprubí, J. Castro-Mora, F.M. Romero, R.M. Prol-Ledesma, C. Linares, J.A. Romero-Guadarrama, , L.I. Sánchez-Vargas, "The Zn – Pb– Ag skarns of Zacatepec, Northeastern Oaxaca, Mexico: A study of mineral assemblages and ore-forming fluids", Ore Geology Reviews, Vol. 39, No. 4, 2011, pp. 277– 290.
[21] R. Zuo, "Identifying geochemical anomalies associated with Cu and Pb– Zn skarn mineralization using principal component analysis and spectrum – area fractal modeling in the Gangdese Belt, Tibet (China)", Journal of Geochemical Exploration, Vol. 111, No. 1–2, 2011, pp. 13–22.
[22] F. Chen, J. Deng, Q. Shu, G. Li, X. Cui, F. Zhao, Q. Wang, "Geology, fluid inclusion and stable isotopes (O, S) of the Hetaoping distal skarn Zn-Pb deposit, northern Baoshan block, SW China", Ore Geology Reviews, Vol. 90, 2017, pp. 913–927.
[23] م. زارعی نژاد، پ. گیاهچی، "کاربرد GIS در استفاده بهینه از اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی"، مجموعه مقالات پانزدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1375.
[24] G. Bonham-Carter, Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS, Pergamon, Oxford, 1994.
[25] م. عباس زاده، ا. هزارخانی، "ساختارشکست کار در پروژه تهیه نقشه پتانسیل کانی زائی مس پورفیری در محیط GIS بر پایه بکارگیری داده های اکتشافی"، سمینار تخصصی کانه زایی مس در ایران، تهران، (پذیرفته و چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس)، 1391.
[26] ی. شرقی, ح. سکاکی، م.ج. محمدزاده، ف. علی نیا، "ساختار شکست کار و نمودار کارهای پروژه اکتشاف سنگهای تزیینی"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، ۱۳۸۴.
 [27] س. سلطانی محمدی، ح. سکاکی، ح. رمضی، "تهیه شبکه پروژه عملیات اکتشافی زغالسنگ برای مدیران سطوح مختلف پروژه، همایش معدن چرخ صنعت، تهران"، (مقاله برگزیده برای چاپ در نشریه علمی پژوهشی(،1389.
 
[28] ا. قدیری صوفی، م. عباس زاده، "تهیه ساختار شکست کار در مطالعات زیست‌محیطی کانسارهای مس پورفیری"، ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست، تهران، 1394.