بهینه سازی زمان سفربا ناوگان حمل ونقل عمومی شهری با استفاده از مدل سازی با شبکه های پتری

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

رشد سریع جمعیت و شهرنشینی در دهه های اخیر مسائل و مشکلات ترافیکی را در زندگی روزمره بشر پررنگ‌ترکرده است. یکی از مهمترین اهداف پژوهش در حوزه ترافیک ، بهینه سازی جریان حمل ونقل عمومی است. در این تحقیق با استفاده از یک مدل کنترلی از شبکه های پتری و با اولویت دادن به سیستم حمل ونقل ناوگان اتوبوسرانی شهری نسبت به دیگر خودروها، زمانهای چراغهای راهنمایی ورانندگی واقع در یک چهارراه به گونه‌ای تنظیم می‌شود که تا حد امکان، یک اتوبوس بتواند در اسرع وقت از چهارراه عبور کند. در نتیجه زمان توقف مسافران داخل یک اتوبوس کاسته می‌شود و با توجه به ظرفیت مسافر بیشتر یک اتوبوس نسبت به دیگر خودروها، درمجموع زمان سفرکلیه مسافرین عبوری از یک تقاطع کمتر می‌شود. به گونه ای که متوسط زمان توقف هر مسافر تقریبا به میزان 8 درصد در بهترین حالت کاهش می یابد. که این مقدار در شرایط مختلف تردد اتوبوس تغییر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of urban public transport travel times using Petri nets modeling

نویسندگان [English]

  • Hoseyn haddad moghaddam
  • abbas dideban
Semnan university
چکیده [English]

Rapid population growth and urbanization in recent decades causes the principal problems in human daily life. One of the main goals of research in the field of traffic is to optimize the flow of urban transport.
In this study, using Petri nets modelling and prioritizing the urban public transport system to other cars, the traffic lights on a crossroads are adjusted so that as much as possible, a bus crosses the crossroads. As a result, the waiting time for the bus passengers is reduced and due to the high capacity of a bus, the total travel time for the passengers passing through the intersection is shortened. So that the stopping time for the passenger is reduced by at least 8 percent in average at best situation. This amount varies in different bus traffic conditions. Another advantages of this method is encouraging people to use the urban public transportation systems and this reduce the transport flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • travel time optimization
  • urban transport system
  • Petri Nets
  • traffic lights
[1] Wang H., G. F. List, F. DiCesare, (1993) "Modeling and evaluation of traffic signal control using timed Petri nets", Proc. IEEE Systems Man and Cybernetics, Pages 180-185 October 17–20.
 [2] Tolba C., Thomas P., ElMoudni, A., & Lefebvre D., (2003). “Performances evaluation of the traffic control in a single crossroad by Petri nets”, In Emerging Technologies and Factory Automation, Proceedings ETFA'03, IEEE Conference (Vol. 2), Pages 157-160. IEEE.
 [3] M. Dotoli M. P. Fanti G. Iacobellis (2005), "Validation of an urban traffic network model using colored timed Petri nets", Proc. IEEE Int. Conf. Syst. Man Cybern., pp. 1347-1352.
[4] George F. List, Mecit Certin, (2004), "Modeling Traffic Signal Control Using Petri Nets" IEEE Trans. Intell. Transport. Syst., vol. 5 no. 3, Pages 177-178.
[5]  Huang Y. S., T. H. Chung J. H. Lin,  (2006),  "A timed coloured Petri net supervisor for urban traffic networks", Proc. IMACS Multic. CESA, Pages 2151-2156.
[6] Li, J.,  Li Q, (2008), “Modeling Of Urban Traffic System Based On Dynamic Stochastic Fluid Petri Net. ” Workshop on Power Electronics and Intelligent Transportation System (PIETS 08), Pages 485-491.
 [7] Soares M.S., J.L.M. Vrancken, (2007),  “Road Traffic Signals Modeling and Analysis with Petri nets and Linear Logic”, Proceedings of the IEEE International Conference on Networking Sensing and Control (ICNSC 2007), London UK, Pages 169-174.
[8]  Julvez J., R. Boel, (2010), “A Continuous Petri Net Approach for Model Predictive Control of Traffic Systems”, IEEE Trans. Syst. Man. Cybern. Syst. Humans, Vol. 40, No. 4, Pages 686-697, Jul.
[9]   M. K. Jbira, M. Ahmad, (2011), ”Computer Simulation: A Hybrid Model for traffic Signal Optimization”, Journal of Information Processing Systems, Vol. 7, No. 1, Pages 1-16.
[10] Salimifard K., M. Ansari, (2016), “Modeling and simulation of urban traffic using Colored Petri Nets”, Journal of Industrial Management, Volume 8, Issue 3, Page 381-404.
[11] Henrique Dezani, Regiane D. S. Bassi , Norian Marranghello, Luís Gomes , Furio Damiani ,    Ivan Nunes Da Silva , (2014), “Optimizing urban traffic  flow  using Genetic Algorithm with Petri net analysis as fitness function”, Neuro computing, Volume 124, Pages 162-167 .
[12] Yaying Zhang, Wei Qiang, Zhengyu Yang, (2017). “A New Traffic Signal Control Method Based on Hybrid Colored Petri Net in Isolated Intersections”, International Journal of Intelligent Transportation Systems Research, vol. 15 no. 2, Pages  98-107.