بهینه سازی تصمیمات قیمت گذاری و سفارش‌دهی یک زنجیره تامین دوسطحی تحت سیاست قرارداد تخفیف مقداری

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

امروزه به دلیل رقابت شدید بین سازمان­ها و شرکت­ها، سود حاصل از فروش محصولات به یک موضوع چالش برانگیز برای آنها تبدیل شده­است. بنابراین در این تحقیق قصد داریم تا به بررسی این موضوع بپردازیم و با طراحی قرارداد تخفیف مقداری تابع سود سازمان­ها را مورد مطالعه قرار دهیم. در این مقاله یک زنجیره­تامین دوسطحی تک­محصولی را که شامل یک تولیدکننده و یک خرده­فروش است، درنظر می­گیریم. تقاضا نیز تابعی وابسته به قیمت و کیفیت محصول درنظر گرفته شده­است. در این تحقیق، به ذکر دو سیاست می­پردازیم که در حالت اول، مدل را به­صورت غیر­متمرکز درنظر گرفته و روابط ریاضی مربوط به آن را توضیح می­دهیم. در حالت دوم، مدل را با استفاده از قرارداد تخفیف مقداری توسعه داده و در این قسمت نیز روابط ریاضی مربوط را به تفصیل شرح می­دهیم. قصد داریم تا با ارائه­ی این قرارداد به سازمان­ها و شرکت­ها، در افزایش عواید و درآمدهایشان یاری کنیم. در پایان برای روشن­تر بیان کردن موضوع، یک مثال عددی آورده­شده و سپس تحلیل حساسیت صورت گرفته­است.  پس از اتمام محاسبات صورت گرفته، نتایج را مورد بحث قرار می­دهیم و همچنین نشان می­دهیم که سود زنجیره تامین تحت درنظر گرفتن قرارداد تخفیف مقداری، بیشتر از حالت غیرمتمرکز است که این موضوع می­تواند برای مدیران سازمان­ها جذاب و کاربردی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimizing Pricing and Lot Sizing Decisions in a Supply Chain under Quantity Discount contract

نویسندگان [English]

 • At Allah Taleizadeh 1
 • Naghmeh Rabie 2
1 tehran university
2 uni
چکیده [English]

Nowadays, because of extreme competition between organizations and companies, the profit of selling products has become a challenging issue. Thus in this research we examine this issue and study the profit of organizations by designing quantity discount contract. In this paper we consider a two-level single item supply chain including a manufacturer and a retailer. The demand function depends ­on quality level and selling price and two conditions are studied. In the first one, decentralized condition is mentioned, for which a mathematical model is presented. In the second condition, a mathematical model for designing quantity discount contract between the members is developed and in this part the given relations are described. The main aim of this research is to assist the organizations and companies to increase their revenues, by designing the quantity discount contract. At the end a numerical example is provided to explain this research more explicit and then sensitivity analysis is performed. When all calculations are done, we discuss about results and moreover we show that how quantity discount contract can increase the profit chain rather than when this policy is not used which this issue can be noteworthy and operational for the managers of the organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pricing
 • Lot-Sizing
 • Contract
 • supply chain
 1. Chyr, F. (2010). A dynamic lot-sizing model with quantity discount, The Management of Operation, 10: 67-75.
 2. Lin, H.J., Lin, Y.J. (2013). Supply chain coordination with defective items and quantity discount, International Journal of Systems Science, 45: 2529-2538.
 3. Ogier, M., Cung, V.D., Boissière, J., Chung, S.H. (2012). Decentralised planning coordination with quantity discount contract in a divergent supply chain, International Journal of Production Research, 51: 2776-2789.
 4. Huang, Y.Sh., Ho, R.Sh., Fang., CH.CH. (2015). Quantity discount coordination for allocation of purchase orders in supply chains with multiple suppliers, International Journal of Production Research, 53: 6653-6671.
 5. Chang, Ch.T., Chiou, Ch.Ch., Yang, Y.W., Chang, Sh.Ch., Wang, W. (2010). A three-echelon supply chain coordination with quantity discounts for multiple items, International Journal of Systems Science, 41: 561-573.
 6. Alfares, H.K., Ghaithan, A.M. (2016). Inventory and pricing model with price-dependent demand, time-varying holding cost, and quantity discounts, Computers& Industrial Engineering, 94: 170-177.
 7. Paratha Sarathi, G., Sarmah, S.P., Jenamani., M. (2014). An integrated revenue sharing and quantity discounts contract for coordinating a supply chain dealing with short life-cycle products, Applied Mathematical Modelling, 38: 4120-4136.
 8. Kamali, A., Fatemi Ghomi, S.M.T., Jolai., F. (2011). A multi-objective quantity discount and joint optimization model for coordination of a single-buyer multi-vendor supply chain, Computers & Mathematics with Applications, 62: 3251-3269.
 9.  Lin, T.Y. (2013). Coordination policy for a two-stage supply chain considering quantity discounts and overlapped delivery with imperfect quality, Computers& Industrial Engineering, 66: 53-62.
 10. Calzolari, G., Denicolò, V. (2011). On the anti-competitive effects of quantity discounts, International Journal of Industrial Organization, 29: 337-341.
 11. Jackson, J., Munson, Ch. (2016). Shared resource capacity expansion decisions for multiple products with quantity discounts, European Journal of Operational Research, 253: 602-613.
 12. Çebi, F., Otay, I. (2016). A two-stage fuzzy approach for supplier evaluation and order allocation problem with quantity discounts and lead time, Information Sciences, 339: 143-157.
  1. Mahdavi Mazdeh, M., Emadikhiav, M., Parsa, I. (2015). A heuristic to solve the dynamic lot sizing problem with supplier selection and quantity discounts, Computers & Industrial Engineering, 85: 33-43.
 13. Batuhan Ayhan, M., Selcuk Kilic, H. (2015). A two stage approach for supplier selection problem in multi-item/multi-supplier environment with quantity discounts, Computers & Industrial Engineering, 85: 1-12.
 14. Zissis, D., Loannou, G., Burnetas, A. (2015). Supply chain coordination under discrete information asymmetries and quantity discounts, Omega, 53: 21-29.
 15. Tamjidzad, Sh., Mirmohammadi, S.H. (2015). An optimal (r, Q) policy in a stochastic inventory system with all-units quantity discount and limited sharable resource, European Journal of Operational Research, 247: 93-100.
 16. Lee, A., Kang, H.Y., Lai, Ch.M., Hong, W.Y. (2013). An integrated model for lot sizing with supplier selection and quantity discounts, Applied Mathematical Modelling, 37: 4733-4746.
  1. Meena, P.L., Sarmah, S.P. (2013). Multiple sourcing under supplier failure risk and quantity discount: A genetic algorithm approach, Transportation Research, 50: 84-97.                                
  2. Heydari, J., Norouzinasab, Y. (2015). A two-level discount model for coordinating a decentralized supply chain considering stochastic price-sensitive demand, Journal of Industrial Engineering International, 11: 531-542.
  3. Heydari, J., Norouzinasab, Y. (2016). Coordination of pricing, ordering, and lead time decisions in a manufacturing supply chain, Journal of Industrial and Systems Engineering, 9: 1-16.
  4.  Taleizadeh, A.A., Noori-daryan, M., Tavakkoli-Moghaddam, R. (2015). Pricing and ordering decisions in a supply chain with imperfect quality items and inspection under buyback of defective items, International Journal of Production Research, 53: 4553-4582.
  5. فرخی، م.ا، راستی­برزکی، م. (1394)، قیمت­­گذاری در یک زنجیره تامین دو سطحی با درنظرگرفتن رقابت تولیدکنندگان، نشریه­ی پژوهش­های مهندسی صنایع در سیستم­های تولید،6، 219-207.
  6. طالعی­زاده، ع.، چراغی، ز. (1394).  قیمت­گذاری و بازاریابی در یک زنجیره تامین دوسطحی تحت چهار رویکرد نظریه بازیها، مجله مدلسازی در مهندسی، 42، 135-149.
  7. طالعی­زاده، ع.، رضوان­بیدختی، ز.. سیاست قیمت گذاری تولید کننده برای کالاهای مکمل در فروش آنلاین با درنظر گرفتن سیاست مرجوعی، مجله مدلسازی در مهندسی، پذیرفته شده.
  8. چهارسوقی، س.ک.، طاهری، ز، (1395)، ارائه یک مکانیزم مذاکره برای سیستمهای چندکارگزار در مبادالت الکترونیکی خودکار: بر مبنای روشهای تحلیل رفتار خریدار و فروشنده در اقتصاد خرد، مجله مدلسازی در مهندسی، 46، 95-87.