مدیریت درآمد در شرایط بهره برداری متغیر از ظرفیت و ضریب اهمیت کلاس بیمار در بیمارستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مدیریت درآمد شاخه‌ای از تحقیق در عملیات است که هدف آن حداکثرسازی درآمد حاصل از فروش ظرفیت به مشتریان مناسب در زمان مناسب و به قیمت مناسب می‌باشد. در این مقاله مسئله تخصیص ظرفیت بهینه اتاق عمل بخش جراحی عمومی بیمارستان به کلاس‌های مختلف اعمال جراحی، که هر یک نیازمند مدت زمان (ظرفیت) متغیر هستند، با استفاده از مکانیزم مدیریت درآمد بررسی شده است. تصمیم‌گیری در مورد پذیرش یا رد درخواست بیمار برای عمل جراحی با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به فرصت حفظ و بهره برداری از ظرفیت اتاق عمل برای درخواست‌های ارزشمند آتی بر اساس درآمد تعدیل شدۀ حاصل از فروش ظرفیت (با دخالت دادن ضریب اهمیت اعمال جراحی  بدست آمده از اجماع نظر خبرگان توسط روش AHP ) صورت گرفته است؛ نه صرفا بر اساس ملاحظات مالی که نوعا مورد توجه تحقیقات گذشته بوده است. مدل‌سازی ریاضی مسئله بر اساس داده های جمع‌آوری شده از بیمارستان صیاد شیرازی گرگان و بر اساس برنامه‌ریزی پویای قطعی و احتمالی صورت گرفته است. همچنین یک روش ابتکاری تقریبی بر اساس برنامه‌ریزی خطی قطعی نیز برای حل مسئله ارائه شده است. تعداد تقاضاهای پذیرفته شده برای کلاس‌های با اولویت مالی بالا با استفاده از مدیریت درآمد، با سیاست ورود زودتر-خدمت زودتر (FCFS) که سیاست فعلی بیمارستان است مقایسه شده و نتایج دلالت بر دستیابی به کارایی بیشتر، از طریق تکنیک‌های مدیریت درآمد بکار گرفته شده در این تحقیق دارند. بعلاوه کارایی استفادۀ از ضریب اهمیت پزشکی در پذیرفته شدن درخواست کلاس‌های تقاضا نیز بررسی شده است که مزیت استفاده از رویکرد ارائه شده در این مقاله را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revenue Management Under Variable Resource Capacity Requirements and Importance Factor for Patient Classes in Hospitals

نویسندگان [English]

  • Ali Husseinzadeh Kashan
  • Ali Rahmani
  • Bakhtiar Ostadi
چکیده [English]

Revenue Management (RM) is a subfield of Operations Research that aims at maximizing revenues acquired by selling products/services in a specified period to the right customers. In this paper we address the problem of optimal assignment of general surgery ward of operation room to different classes of surgeries, each of which requiring different surgery time, using revenue management mechanisms. Deciding about accepting or rejecting a surgery request is made beside the option of preserving capacity of the operation room for future valuable requests based on the adjusted revenue (via inclusion of importance levels derived from expert opinions by an AHP approach). Data in this study were collected from Sayad-e-Shirazi Hospital of GorGan city. For formulating the problem we develop contingency and deterministic dynamic programming algorithms. Besides, we also propose a heuristic method based on  a deterministic linear programming approach. The number of accepted requests for classes with higher financial priority using RM approach are compared with FCFS policy and results signify that a higher level of efficiency is attainable using the proposed RM approaches. The efficiency along with using different surgical importance levels in accepting requests is also investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revenue management
  • Capacity control
  • Dynamic Programming
  • Surgery classes
1].           Garrow, L., Discrete Choice Modelling and Air Travel Demand, Georgia Institute of Technology.   kklkkkllk(2010), USA, Ashgate Publishing Company.
[2].          de Véricourt, F. and M.S. Lobo, Resource and revenue management in nonprofit operations.   kjkjlklklkOperations research, (2009). 57(5): p. 1114-1128.
[3].          Green, L.V., S. Savin, and B. Wang, Managing patient service in a diagnostic medical facility. 53232223Operations Research, (2008). 54(1): p. 11-25.
[4].          Zhuang, W., M. Gumus, and D. Zhang, A single-resource revenue management problem with random 55545454resource consumptions. Journal of the Operational Research Society, (2012). 63(9): p. 1213-555555551227.
[5].          Olivares, M., C. Terwiesch, and L. Cassorla, Structural estimation of the newsvendor model: an 55555555application to reserving operating room time. Management Science, (2008). 54(1): p. 41-55.
[6].          Gupta, D. and L. Wang, Revenue management for a primary-care clinic in the presence of patient 55555555choice. Operations Research, (2008). 56(3): p. 576-592.
[7].          Ratcliffe, A., W. Gilland, and A. Marucheck, Revenue management for outpatient appointments: joint 55555555capacity control and overbooking with class-dependent no-shows. Flexible Services and 55555555Manufacturing Journal, (2012). 24(4): p. 516-548.
[8].          Huang, K. and W. Hsu. Revenue management for air cargo space with supply uncertainty. in 55555555Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies. (2005).
 [9].         Stanciu, A., L. Vargas, and J. May. A revenue management approach for managing operating room 5555555jcapacity. in Simulation Conference (WSC), Proceedings of the 2010 Winter. (2010). IEEE.
[10].        Zhang, D. and D. Adelman, An approximate dynamic programming approach to network revenue 5555555management with customer choice. Transportation Science, (2009). 43(3): p. 381-394.