ارائه یک سازنده کد ترکیبی و توسعه آن در قالب قابلیت های کاربردی با رهیافت معماری سرویس گرا

نوع مقاله : مقاله کامپیوتر

نویسندگان

دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

معماری سرویس‌گرا یکی از زمینه‌های در حال توسعه مهندسی نرم‌افزار است که امکان برقراری ارتباط بین دو سیستم در یک شبکه ناهمگون با تکنولوژی‌های مختلف را امکان‏پذیر می‌سازد. ویژگی‌های این معماری شامل قابلیت استفاده مجدد و چابکی در مقابل تغییرات آینده است. در بحث معماری سرویس‌گرا یکی از چالش‌های مهم این است که علی‌رغم سازنده‏های کد متعددی که در این حیطه معرفی شده، هنوز کاستی‌هایی در فاز‌های مختلف این سازنده کد‌ها وجود دارد. در این مقاله با توجه به نقاط ضعف سازنده‌های کد در فاز‌های مختلف و تأثیر به‌سزایی که این کاستی‌ها، می‌تواند در کیفیت و تولید سیستم‌های نرم‌افزاری داشته باشد به ارائه راهکار ترکیبی برای معرفی سازنده کد از دو مرجع خواهیم پرداخت. بدین منظور با استفاده از مزایای دو سازنده کد فوق، یک سازنده کد ترکیبی (SOG) ارائه می‌گردد. همچنین به منظور افزایش کارایی در تولید سیستم‌های نرم‌افزاری با استفاده از سازنده کد فوق، ویژگی‌های جدید در راستای افزایش امنیت کد تولید شده، افزایش زبان‌های برنامه‌نویسی قابل پشتیبانی، تعدد قالب‌های انتقال اطلاعات بین کلاینت و سرور، اضافه شدن لایه رمزنگاری و تولید پنل مخصوص مدیریت پایگاه داده در وب ارائه شده است. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت هدف اصلی در این مقاله ارائه سازنده کدی است که کد‌های مربوط به معماری سرویس‌گرا را تولید می‌کند که علاوه بر داشتن ویژگی‌های سازنده کد‌های مشابه دارای ویژگی‌های کاربردی نوینی می‌باشد. به منظور سنجش توانایی سازنده کد پیشنهادی، این سازنده کد بر اساس معیار‌های مربوط به پروتکل‌های مختلف و انتقال اطلاعات بین کلاینت و سرور مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of a Combined Code Generator and its Development in the Form of New Capabilities with Service-Oriented Architecture Approach

نویسندگان [English]

  • Erfan Ghandehari
  • Fatemeh Saadatjoo
  • Mohammad Saleh Moafi
yazd
چکیده [English]

Service-oriented architecture is one of the fields of software engineering that enables a connection between the two systems in a heterogeneous network with different technology. Architectural features include the ability to reuse and agility against future changes. In the service-oriented architecture, one of the most important and fundamental challenge is that despite various code generators that introduced in this field, there are still shortcomings in the various phases of the code generator.
In this paper, due to the weaknesses of the code generators in the different phases and that these shortcomings be found in the quality, and production software systems, have to offer a hybrid approach for the introduction of two references to the code generator. In order to use the advantages of the above two code generator, a hybrid code generator (SOG) is offered. Also, in order to increase the efficiency in the production of software systems using the provided code generator, the new features to enhance the security the code generator, increase programming languages supported, multiple formats for the transmission of information between client and server, adding a cryptographic layer and the production of panels for database management is provided on the web. The main objective of this paper is the code generator provides the codes related to service-oriented architecture. In order to assess the ability of the proposed code generator, the code generator is evaluated based on criteria related to different protocols and data transfer between client and server.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Oriented Architecture
  • Code Generator
  • Software Development
  • Web Service
  • SOG
1] White, L. J., Reichherzer, T., Coffey, J., Wilde, N., & Simmons, S. “Maintenance of service oriented architecture composite applications: static and dynamic support”, Journal of Software: Evolution and Process, Vol.25, No.1, 2013, pp.97-109.
 
[2] Wang, S., Liu, Z., Sun, Q., Zou, H., & Yang, F. “Towards an accurate evaluation of quality of cloud service in service-oriented cloud computing” Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 25, No. 2, 2014, pp.283-291.
 
[3] Oliveira, P., & Matos, P. J., “BLEGen—A Code Generator for Bluetooth Low Energy Services”Lecture Notes on Software Engineering, Vol. 4, No.1, 2016.
 
[4] Vrba, P., Marik, V., Siano, P., Leitão, P., Zhabelova, G., Vyatkin, V., & Strasser, T. “A review of agent and service-oriented concepts applied to intelligent energy systems”, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 10, No. 3, 2014, pp. 1890-1903.
 
[5] Biehl, M., El-Khoury, J., & Törngren, M. “High-Level specification and code generation for service-oriented tool adapters”, 2012 12th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), 2012, pp. 35-42.
 
[6] Jongmans, S. S. T., Santini, F., Sargolzaei, M., Arbab, F., & Afsarmanesh, H. “Automatic code generation for the orchestration of web services with Reo”, European Conference on Service-Oriented and Cloud Computing, Berlin, 2012, pp. 1-16.
 
[7] Naujokat, S., Traonouez, L. M., Isberner, M., Steffen, B., & Legay, A. ,“Domain-specific code generator modeling: a case study for multi-faceted concurrent systems”, International Symposium on Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation , Springer Berlin Heidelberg, 2014, pp. 481-498
 
[8] Jongmans, S. S. T., Santini, F., Sargolzaei, M., Arbab, F., & Afsarmanesh, H.,”Orchestrating web services using Reo: from circuits and behaviors to automatically generated code” Service Oriented Computing and Applications, Vol. 8, No.4, 2014, pp. 277-297.
 
[9] Ringert, J. O., Roth, A., Rumpe, B., & Wortmann, A.,”Code Generator Composition for Model-Driven Engineering of Robotics Component & Connector Systems”, 1st International Workshop on Model-Driven Robot Software Engineering, York, Great Britain, Volume 1319, 2015.
 
[10] Fertalj, K., & Brcic, M., “A source code generator based on uml specification”,International journal of computers and communications, Vol. 2, No.1, 2008, pp.10-19.
 
[11] Lazetic, S., Savic, D., Vlajic, S., & Lazarevic, S.,”A generator of MVC-based web applications”, World of Computer Science and Information Technology Journal (WCSIT), Vol.2, No.4, 2012, pp.147-156.
 
 [12] Imam, A. T., Rousan, T., & Aljawarneh, S., “An expert code generator using rule-based and frames knowledge representation techniques”, 5th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS), IEEE, 2014, pp. 1-6.
 
[13] Ries, C. B., & Grout, V., “Code generation approaches for an automatic transformation of the unified modeling language to the Berkeley open infrastructure for network computing framework”, International Conference on Soft Computing and Software Engineering (SCSE), 2013.
 
[14] Mattingley, J., & Boyd, S. “CVXGEN: a code generator for embedded convex optimization”, Optimization and Engineering, Vol.13, No.1, 2012, pp.1-27.
 
[15] Siret, N., Wipliez, M., Nezan, J. F., & Rhatay, A.,”Hardware code generation from dataflow programs”, Conference on Design and Architectures for Signal and Image Processing (DASIP),IEEE, 2010, pp.113-120.
[16] Shan, J., Ma, D., Zhang, B., & Luo, W. (2009, September),”Research and implementation of code generator for information system based on SOA”, Eighth International Conference on Embedded Computing, IEEE, 2009, pp.143-147.
[17] Boian, F., Chinces, D. I. A. N. A., Ciupeiu, D., Homorodean, D., Jancso, B., & Ploscar, A. D. I. N. A.,”WSWRAPPER—A UNIVERSAL WEB SERVICE GENERATOR”,Studia Universitatis Babes-Bolyai Series Informatica, Vol.55, No.4, 2010, pp.59-69.
[18] Baker, S., & Dobson, S. (2005),”Comparing service-oriented and distributed object architectures”, On the Move to Meaningful Internet Systems, 2005: CoopIS, DOA, and ODBASE, Springer Berlin Heidelberg, 2005, pp.631-645.
 [19] Perepletchikov, M., Ryan, C., & Frampton, K. (2005),”Comparing the impact of service-oriented and object-oriented paradigms on the structural properties of software”, On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM Workshops, Springer Berlin Heidelberg, 2005, pp.431-441.
 
[20] Hsu, Y. L., Lee, C. H., & Kreng, V. B. (2010),”The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection”, Expert Systems with Applications, Vol.37, No.1, 2010, pp.419-425.