ارزیابی پارامترهای موثر بر استحکام لهیدگی در اتصالات پیچی با ساختارگلاره به روش اجزای محدود

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 عضو هیات علمی رسمی قطعی،گروه سازه های هوایی، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 مجتمع دانشگاهی هوافضا- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10.22075/jme.2019.16032.1592

چکیده

در تحقیق حاضر به شناسایی مکانیزم‌های واماندگی تنش لهیدگی در اتصالات پیچی دوطرفه در ورقه‌های گلاره پرداخته می‌شود و تلاش می‌شود به کمک تکنیک اجزاء محدود، از منظر پتانسیل ناحیه تخریب و معیارهای مناسب مربوطه، برای ساختار معرفی شده گلاره، تحلیل جامعی ارایه دهد. ورق گلاره بر طبق معیارهای استاندارد تست و ابعاد و اندازه‌های استاندارد طراحی شده و در یک اتصال پیچی تعبیه می-گردد، سپس کوپن تست متصل به دستگاه تست کشش شبیه‌سازی می‌شود.تأثیر پارامتر فاصله از لبه بر استحکام لهیدگی در اتصالات پیچی با ساختار گلاره به همراه تغییر قطر پیچ بررسی می‌گردد. به منظور استخراج پارامترهای مرتبط با لهیدگی، کوپن تست گلاره به روش اجزاء محدودو در نرم‌افزار شبیه‌ساز آباکوس توسعه داده شد. نتایج ارزیابی‌ها، نشان می‌دهدرفتار لهیدگی اتصال پیچی و همچنین استحکام متناظر، تا محدوده خاصی به فاصله از لبه در گلاره ها، تعداد لایه‌ها و نوع لایه چینی وابسته است و تاخیر قابل ملاحظه در واماندگی این ورق‌ها را موجب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effective Parameters on Bearing Strength of Bolted Joints with GLARE Construction through FEM

نویسندگان [English]

  • Mahmood Zabihpoor 1
  • Habib Rezaei 2
  • Meysam Khavandkar 3
1 Department of Aerospace Engineering, Malek Ashtar University of Technology
2 Department of Aerospace engineering, Malek Ashtar university of Technology
3 Department of Aerospace Engineering, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

This paper focuses on identification of bearing failure mechanisms in double sided bolted joints whith GLARE construction meanwhile to get a comprehensive analysis for bolted joint including GLARE type laminates. The GLARE laminate is designed and introduced in accordance with standard geometry and dimensions from standard methods for test procedures to be inserted into the bolted joint. By simulating the test mechanisms in ABAQUS FE Software, the effects of the important parametrs such as distance to the edge(DTE) and bolt diameter on the Bearing Strength of Bolted Joints are described and investigated. FE models are evaluated and validated by convergency process and comparing with a sample case. The results, explain the degree of the dependcy of bearing mechanical behaviour and strength of the bolted joint to number of layers, laminate type and construction in introduced bolt diameters and the GLARE. The reults also represent, considerable delay in failure of the GLARE laminates for a limited region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bolted Joints
  • Hybrid Laminate
  • GLARE
  • FEM
  • Bearing
  • Failure Criteria