دوره و شماره: دوره 18، شماره 60، بهار 1399 
3. مطالعه تجربی تأثیر زوایای حمله بر عملکرد هیدرولیکی- حرارتی یک لوله بادامکی شکل شار ثابت در جریان عرضی

کامران صالحی افشار؛ آرش میرعبد اله لواسانی؛ سامان ابوالفتحی؛ پیمان موبدی


9. کنترل برداری غیرمستقیم سرعت ماشین القایی مبتنی بر اینورتر دو-سه‌ سطحی

محمدجواد غاضی اردکانی؛ مجید حسین پور؛ مهدی شاهپرستی؛ مهدی سیاهی


13. شبیه‌سازی موج‌شکن نیمه‌استوانه‌ای در حالت غیریکنواخت در آب کم عمق

بابک احمدپور؛ محمد احمدزاده طلاتپه؛ محمدرضا نگهداری