ارائه مدل بهینه‌سازی ریاضی برای زنجیره تأمین چند محصولی با امکان وقوع اختلال در تأمین‌کننده در شرایط تحریم (مطالعه موردی صنایع تعمیراتی پالایشگاهی)

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان

3 استادیار،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران.

10.22075/jme.2020.19137.1807

چکیده

در این پژوهش مدل بهینه‌سازی شده ریاضی برای زنجیره تأمین چند محصولی با امکان وجود اختلال در تأمین‌کننده در شرایط تحریم، ارائه شده است. یک زنجیره تأمین شامل هم‌راستایی و همسویی شرکت‌هایی است که محصولات یا خدمات را به بازار عرضه می‌کنند. در راستای مدیریت زنجیره تأمین چند محصولی، نیاز به تأمین اقلام و مواد اولیه جهت استفاده در فرآیندها وجود دارد و تأمین این اقلام با عدم قطعیت مواجه است به‌گونه‌ای که ممکن است تأمین‌کنندگان، بخشی از تقاضای سفارش داده‌شده را در زمان موردنیاز در اختیار سفارش‏دهنده قرار ندهند. به‌منظور مقابله با این شکل از عدم قطعیت، دو نوع تأمین‌کننده موردنظر است. دسته اول تأمین‌کننده‏ های ارزان‌قیمت ولی غیرمطمئن است و در مقابل، دسته دوم تأمین‌کننده‌ها وجود دارند که مطمئن هستند ولی گران‌تر از دسته اول می‏باشند. اقلام دریافتی از تأمین‌کننده ‏ها، در فرآیند تولید یا تعمیرات مورد استفاده قرار می‌گیرد و مدلی مدون برای مدیریت این فرآیند می‏بایست ارائه گردد. جهت ادغام این تصمیمات در قالب مدل یکپارچه، مدل تصمیم ‏گیری دومرحله‌ای تصادفی بکار رفته است و در حل مسئله پیشنهادی از روش تقریب میانگین نمونه ‏گیری استفاده شده است. نتایج نشان‏می‏دهد که با استفاده از مدل دومرحله‌ای تصادفی به‌اندازه 84/6 درصد در خروجی‏ های مسئله بهبود ایجاد می‌شود و همین‌طور استفاده از تأمین‌کننده گران در کنار تأمین‌کننده ارزان منجر به بهبود خروجی‌های مدل به‌اندازه 9/14 درصد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a mathematical optimization model for the multi-product supply chain despite the possibility of supplier disruption under sanctions (Case Study of Refinery Repair Industries)

نویسندگان [English]

  • Amir Rahimimanesh 1
  • Hamzeh Amin-Tahmasbi 2
  • Kambiz shahroodi 3
1 PhD student in Industrial Management, Department of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Assistant Prof. Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan, University of Guilan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, RashtBranch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

In this study, an optimized mathematical model for a multi-product supply chain with the possibility of supplier disruption under sanctions is presented. A supply chain involves the alignment of companies that market products or services. In order to manage the multi-product supply chain, there is a need for supplies and raw materials to be used in the processes and the supply of these items is subject to uncertainty so that suppliers may meet part of the ordered demand at the required time. Not to be provided to the customer. There are two types of suppliers to deal with this form of uncertainty. The first category is low-cost but unreliable suppliers, and in the second, there are suppliers that are reliable but more expensive than the first. Items received from suppliers are used in the manufacturing or repair process and a model for managing this process must be provided. To integrate these decisions into an integrated model, a stochastic two-stage decision model has been used and the approximation of mean sampling method has been used to solve the proposed problem. The results show that using the random two-step model results in an improvement of 6.84% in the outputs of the problem and also the use of suppliers along with the cheap supplier leads to the improvement of the model outputs. It was 14.9%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain
  • Mathematical Optimization
  • Disturbance
  • Two-Stage Stochastic Model
  • Mean Sampling Approx