انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL-VIKOR فازی

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع، همدان

2 دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع، همدان

10.22075/jme.2020.5685.0

چکیده

یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند خرید، انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب است. انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب می‌تواند به‌شکل قابل ملاحظه‌ای هزینه‌های خرید را کاهش و قابلیت رقابت‌پذیری سازمان را افزایش دهد. این مسأله در واقع یک مسأله تصمیم‌گیری چندمعیاره است که در آن عمل تصمیم‌گیری براساس یک سری معیارهای کیفی وکمی صورت می‌گیرد. هدف از این مقاله، ارائه یک روش تصمیم‌گیری جهت انتخاب تأمین‌کننده مناسب در زنجیره تأمین است. در این مقاله، یک مدل ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی برای زمانی که تعداد معیارها زیاد و بین آن‌ها روابط یا وابستگی برقرار باشد ارائه شده‌است. در این مدل از روش DEMATEL به‌منظور تعیین ساختار روابط بین معیارها و از روش ANP جهت شناسایی وزن هر یک از معیارها و از روش بهینه‌سازی چندمعیاره حل سازشی VIKOR برای رتبه‌بندی بهترین تأمین‌کننده استفاده شده است. در این تحقیق به‌ منظور پوشش حالات مبهم تصمیم‌گیری، به‌جای استفاده از اعداد قطعی از متغیرهای کلامی استفاده شده است. مدل ترکیبی پیشنهادی می‌تواند به مدیران و کارشناسان سازمان ها در جهت بهبود انتخاب‌های خود بخصوص زمانی که تعداد معیارها زیاد و بین آن‌ها وابستگی وجود دارد تحت شرایط عدم اطمینان، کمک کند. همچنین روش پیشنهادی، تعداد ماتریس‌های مقایسه زوجی و حجم محاسبه‌ها را کاهش داده و سرعت محاسبه‌ها را نیز افزایش و از پیچیدگی مساله کاسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supplier selection using the hybrid fuzzy ANP-DEMATE-VIKOR approach

نویسندگان [English]

  • Naeeme Bagher rad 1
  • Javad Behnamian 2
1 Associate professor, Department of Industrial Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Associate professor, Department of Industrial Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

In this paper, a hybrid model of fuzzy multi-criteria decision making is presented for the cases a large number of criteria, relationships or affiliation exists are between them. In this model, the DEMATEL method is used to determine the relationships between criteria and analytic network process (ANP) method to identify the weight of each criteria and the VIKOR method for optimizing the multi-criteria of ranking the best supplier. In this study, in order to cover the cases of decisions with ambiguous scenarios, rather than using absolute numbers, the linguistic variables are used. The proposed hybrid model can direct managers and experts organizations In order to improve their choices, especially when there are numerous criteria and there is dependence between them under conditions of uncertainty.The proposed method, reduces number of pairwise comparison matrix and volume of calculations and also increases calculation speed and the complexity of the problem is reduced. In order to showing the solving process a numerical example is presented. The computational results show that proposed hybrid method, in addition to ranking alternatives calculates the final weight of each criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier selection
  • Fuzzy theory
  • MADM
  • ANP
  • DEMATEL
  • VIKOR