توسعه مدل تئوری بازیهای پویا به منظور تحلیل رقابت در ساختار بازارهای انحصاری چندجانبه در استراتژی بازخورد

نوع مقاله: مقاله صنایع

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشکده فنی و مهندسی ، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

10.22075/jme.2019.17449.1702

چکیده

در سراسر جهان، اکثر صنایع و بنگاه‌های اقتصادی شاهد تغییرات ساختاری اساسی بوده-اند و بسوی کاهش مقررات و نهایتاً خصوصی‌سازی رفته‌اند. توسعه خصوصی‌سازی منجر به رقابتی‌شدن کسب و کارها در هر کشوری شده است. تغییرات و نوآوری‌های سریع دنیای رقابت، باعث افزایش رقابت پویا در ساختارهای مختلف بازار از جمله بازارهای انحصاری با تعداد محدودی عرضه‌کننده و تعداد زیادی مشتری (بازارهای انحصاری چندجانبه) شده است. عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در این بازارها با توجه به رفتار رقبا در پی اتخاذ تصمیم در مورد میزان عرضه محصولات، میزان تبلیغات، قیمت محصولات و غیره به منظور کسب منفعت حداکثری خود هستند. در این مقاله از تئوری بازی‌ پویا برای تحلیل بازارهای رقابتی چندجانبه که شبیه‌ترین ساختار بازار به دنیای واقعی رقابت است و کمک به تعیین مقدار بهینه این متغیرهای تصمیم استفاده شده است. متغیرهایی مانند چسبندگی قیمت، تبلیغات و کالاهای جایگزین به عنوان مهمترین عوامل موثر بر رقابت در بازار با استفاده از منابع نظری شناسایی شده‌اند. مدلی ریاضی مبتنی تعادل نش تحت بازی‌های همزمان جهت تعیین مقدار بهینه‌ این متغیرها ارائه شده است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد در ساختارهای بازخورد با افزایش قیمت چسبنده مقادیر بهینه عرضه و تبلیغات روند صعودی دارند. اما با افزایش درجه جایگزینی محصول یا خدمت در بازار مقدار بهینه عرضه و تبلیغات روند کاهشی دارد همچنین کاهش بازده تبلیغاتی، بار مالی فعالیت‌های تبلیغاتی را به همراه دارد که منظور ایجاد سطح تعادل در بازار رقابت می‌بایست مقدار بهینه عرضه و تبلیغات روندی کاهشی داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a dynamic game theory model for analyzing competition in the oligopoly markets (Feedback Approach)

نویسندگان [English]

  • Marjan Raoufinia 1
  • Vahid Baradaran 2
  • Reza Shahrjerdi 3
1 Industrial Engineering, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Industrial Engineering Department, Engineering Faculty, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
3 Department of Industrial, Mechanical and Aerospace Engineering,Buein Zahra Technical University, Buein Zahra, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Privatization has led to the formation dynamic competition in markets, such as airline service providers with a limited number of suppliers and a large number of customers (oligopoly markets). Suppliers of goods and services in these markets are considering the behavior of competitors to determine the amount of products and advertisements in order to maximize their benefits. This paper investigates a differential oligopoly game model under feedback structures. By applying mathematical validation of the optimal levels of production (supply) and advertising cost, the proposed model shows that parameters such as sticky price, substitutability among goods and advertising promotional efficiency on supply and advertising are effective in achieving sustainable equilibrium in such markets. The results of simulations show that in the feedback structures with increasing sticky prices, the optimal supply and promotions are upward. But with the increase in the degree of replacement of a product or service in the market, the optimal amount of supply and advertising is decreasing, as well as the reduction of advertising efficiency, the financial burden of advertising activities that in order to create a level of equilibrium in the market, the amount of optimal supply and advertising has a decreasing trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oligopoly
  • Dynamic Game theory
  • Competition
  • Nash equilibrium
  • Feedback Strategy