ارائه، بررسی و مقایسه مبدل‌های dc-dc جدید تک کلیده با ضریب بهره بالا و تنش ولتاژ کم دو سر کلید

نوع مقاله: مقاله برق

نویسندگان

شهید مدنی آذربایجان

10.22075/jme.2018.6059.

چکیده

مبدل‌های افزاینده مرسوم و کاهنده-افزاینده ضریب بهره پائینی دارند و بهره ولتاژ این مبدل‌ها با مقاومت‌های پارازیتی محدود می‌شود و به همین دلیل می‌بایست از مبدل‌هایdc-dc با ضریب بهره بالا استفاده شود. در این مقاله مبدل‌های dc-dc بدون ترانسفورماتور کاهنده-افزاینده و افزاینده جدید با ضریب بهره بالا و تنش ولتاژ پائین در دو سر کلید پیشنهاد می‌شوند. در مبدل‌های پیشنهادی تنها یک کلید قدرت به کار رفته است و کنترل مبدل‌ها ساده است و تلفات هدایتی کلید قدرت نیز پائین می‌باشد. بهره ولتاژ مبدل‌های پیشنهادی بالاتر از مبدل‌های افزاینده مرسوم و کاهنده-افزاینده می‌باشد. مبدل‌های پیشنهادی در ناحیه کاری گسترده در رژیم هدایت پیوسته کار می‌کنند. مبدل‌های پیشنهادی تنش ولتاژ پائینی در دو سر کلید دارند و به همین دلیل تلفات هدایتی کلید پائین است. این مبدل‌ها در دو رژیم هدایت پیوسته و ناپیوسته می‌توانند کار کنند. در این مقاله ضمن ارائه مدهای کاری مختلف مبدل‌های پیشنهادی در دو رژیم هدایت به محاسبات مربوط به بهره، جریان‌های عبوری از عناصر، بازده و اندازه ریپل ولتاژ خازن‌ها پرداخته می‌شود. برای اثبات درستی محاسبات و عملکرد صحیح مبدل پیشنهادی نتایج شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار PSCADارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation, Analysis and Comparison of New Single-Switch High Step-up dc-dc Converters with Low Voltage Stress on the switch

نویسندگان [English]

  • mohammad reza banaei
  • hossein ajdarfaeghi bonab
چکیده [English]

The conventional boost and buck boost converter have low voltage gain. The voltage gain of the conventional converters is limited considering the issues such as parasitic resistance and because of this issues, high step up dc-dc converter must be used. In this paper, new transformerless high step-up buck boost and boost converters with low stress on the switch are proposed.  In this converters only one active switch are used, which makes the control scheme simple as well as reducing the switching power loss. The voltage gain of the proposed converters is higher than the conventional boost and buck boost converters. The proposed converters expand the continues conduction mode (CCM) operation region . Proposed converters have low voltage stress on the  active switch, low conduction loss and high efficiency. The proposed converters can be operated in the continuous conduction mode (CCM) and the discontinuous conduction mode (DCM). In this paper, different operation modes of the proposed converter, calculation of the voltage gain, the currents that flow through the components and efficiency are provided. To prove the correct operation of the proposed converters, simulation results in PSCAD software are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventional Boost and Buck Boost Converters
  • Dc-dc converters
  • Low voltage stress
  • Operational modes