دوره و شماره: دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 0-300 
2. بررسی عددی و تجربی بازگشت فنری در خمکاری U شکل گرم ورق آلومینیوم آلیاژی AL5083-H111

صفحه 2-2

محمد شفیعی علویجه؛ حسین امیرآبادی؛ حسین ترابیان؛ ظهیر کریمی


3. جابجایی آزاد نانو سیال در یک محفظه مربعی بافل دار

صفحه 3-3

نسیم احمدی؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی


12. مدلسازی تحلیلی و عددی ضریب شدت تنش در تیرهای دارای ترک با مقطع I شکل

صفحه 11-11

جواد رزاقی؛ مرتضی خمامی ابدی؛ علی علی جانی


32. مدل ترکیبی تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ‏ای خراسان)

صفحه 32-32

علی کریم آبادی؛ محمد ابراهیم حاجی آبادی؛ عبادالله کامیاب؛ علی اصغر شجاعی