استحکام نهایی ورق تقویت شده تحت خوردگی حفره‌ای و ترک مورب تحت فشار تک سویه

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

10.22075/jme.2020.19443.1830

چکیده

یک سازه در طول عمر خود دچار عیوبی می شود که نقش آن ها در استحکام سازه ای می بایستی مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این عیوب سازه ای ترک های سازه ای و خوردگی می باشد که در اثر عوامل مختلف به وجود می آیند و گسترش می یابند. پیش بینی استحکام نهایی ورق های خورده شده و دارای ترک یک موضوع مهم برای تخمین عمر سازه ها می باشد. در این مطالعه از روش غیرخطی اجزای محدود (FEM) برای تحلیل استحکام نهایی ورق فولادی تقویت شده با خوردگی حفر ه ای و ترک پرداخته شده است. پارامتر های موثر شامل طول ترک، زاویه ترک، چگالی خوردگی حفره ای و تعداد حفره ها می باشند. نتایج نشان داده می شود که استحکام نهایی با افزایش طول ترک و افزایش زاویه ترک نسبت به لبه بارگذاری شده، کاهش می یابد. کاهش استحکام نهایی در ورق متوسط به DOP و تعداد حفره بستگی دارد. همچنین در تاثیر همزمان این عیوب، کاهش استحکام نهایی ورق منجر به قانون جمع آثار نمی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ultimate strength of stiffened plate with pitting corrosion and inclined crack under uniaxial compression

نویسندگان [English]

  • Mostafa Kazemi 1
  • Ahmad Rahbar Ranji 2
  • Milad Mahdianpour 1
1 Faculty of Marine Engineering, Amirkabir University of Technology
2 Faculty of Marine Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

A structure encounters some defects during its lifetime that their role in structure’s strength must be surveyed . These structural defects as structural corrosion, corrosion and crack are created and expanded by various factors . Predicting residual strength of plate with damages such as cracking and corrosion is important for service life estimation of aged structures . A series of nonlinear finite element method (FEM) is employed for ultimate strength analysis of steel stiffened plates with pitting corrosion and crack . Influential parameters are including crack length, crack angle , pitting corrosion density and number of pits . It is found that ultimate strength is reduced by increasing crack length and crack angle relative to the loaded edge . Reduction of ultimate strength in intermediate plate depends on number of pitting and DOP . Reduction of ultimate strength plate in the effect of these defects dose not obey superposition principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ''Ultimate Strength ''
  • '' Inclined Crack''
  • ''Pitting Corrosion''
  • ''Stiffened Plate''