کنترل پیش‌بین بدون سنسور موتور القائی با رﺅیتگر لغزشی ابرپیچشی و تخمینگر تطبیقی فازی

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 گروه برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشگاه زنجان

چکیده

موتور القائی به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین موتورهای الکتریکی در صنعت و حتی زندگی روزمره می‌باشد. روش‌های کنترلی مختلفی برای این موتور ارائه شده است که یکی از آنها، روش کنترل پیش‌بین است. عمده مشکل این روش نسبتا جدید، عدم دقت پارامتر‌های موتور و عدم دسترسی به اطلاعات دقیق موتور است. این عدم دقت می‌تواند منجر به بروز خطا در عملکرد کنترل‌کننده شود. در این مقاله، کنترل موتورهای القائی به صورت پیش‌بین مدنظر قرار گرفته است. برای بهبود عملکرد این کنترل‌کننده، از رﺅیتگر لغزشی استفاده شده که اثر نامعینی‌های موجود در ساختار موتور القائی را کاهش دهد. همچنین از یک تخمینگر تطبیقی مدل مرجع برای بهبود تخمین سرعت موتور در کنترل بدون سنسور و تخمین آنلاین مقدار مقاومت استاتور بهره گرفته شده است. در انتها نیز با افزودن کنترل‌کننده فازی، بهبودهائی در عملکرد این تخمینگر حاصل گردیده است. نتایج شبیه‌سازی در هر دو مود راه‌اندازی و تغییر بار، حاکی از عملکرد مطلوب این روش در حذف اثر نامعینی و کنترل بهینه موتور القائی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensor-less Predictive Control of Induction Motor with Super-Twisting Sliding Observer and Fuzzy Adaptive Estimator

نویسندگان [English]

  • Mehdi Safaeian 1
  • Abolfazl Jalilvand 2
  • Asghar Taheri 2
1 Electronic & Computer Department, University Of Zanjan, Zanjan, Iran
2 University of Zanjan
چکیده [English]

Induction motor is one of the most widely used electric motors in the industry and even in everyday life. Various controllers are provided for this motor, one of which is the predictive control method. The main problem with this new method is the inaccuracy of the motor parameters and the lack of access to accurate system information. This inaccuracy can lead to errors in the controller operation. In this paper, the predictive control of induction motors is considered. To improve the performance of this controller, a super twisting sliding observer is used to reduce the effect of uncertainties in the structure of the induction motor. A model reference adaptive estimator has also been used to improve speed estimation in sensor-less control and online estimation of stator resistance. Finally, by adding a fuzzy controller, improvements in the performance of this estimator have been achieved. The simulation results indicate the optimal performance of this method in eliminating the uncertain effect and optimal control of the induction motor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Induction motor
  • Robust control
  • Predictive Control
  • Sliding Observer
  • Fuzzy Control