مدلسازی جامع شرایط نامتعادلی موتور القایی به منظور ارزیابی دقیق عملکرد حالت ماندگار بر ‏اساس شاخص نامتعادلی جریان مختلط ‏‎(CCUF)‎

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ‏دانشگاه ارومیه

2 گروه مهندسی برق-قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه ارومیه

چکیده

این مقاله پس از مطالعه‎‌‎ای جامع در بحث نامتعادلی ولتاژ و ذکر معایب بعضی از ‏معیارهای نامتعادلی موجود، به اهمیت در نظر گرفتن زاویه شاخص نامتعادلی ولتاژ ‏مختلط (‏CVUF‏) در تحلیل شرایط نامتعادلی می‎‌‎پردازد. سپس در راستای ارزیابی ‏دقیق عملکرد حالت ماندگار موتور القایی در شرایط نامتعادل، مقاله بر روی شاخص ‏نامتعادلی جریان مختلط (‏CCUF‏) متمرکز شده که این شاخص برگرفته از شاخص ‏نامتعادلی ولتاژ مختلط و شاخص نامتعادلی امپدانس (‏IUF‏) بوده و علاوه بر نامتعادلی ‏ولتاژ تأثیر پارامترهای ماشین را نیز در نظر می‌گیرد. ازآنجاکه پارامترهای ماشین بر ‏عملکرد ماشین در شرایط نامتعادل تأثیر می‌گذارند، شاخص نامتعادلی جریان مختلط ‏با در نظر گرفتن پارامترهای ماشین تخمینی دقیق‎‌‎تر از گشتاور و توان خروجی ‏ماشین به دست می‎‌‎دهد. در این مقاله با تکیه بر شاخص نامتعادلی جریان مختلط ‏بهبود عملکرد ماندگار موتور القایی در شرایط نامتعادل با کوپل کردن دو موتور ‏کوچک‌تر نسبت به یک موتور بزرگ‌تر مورد بررسی و اثبات قرار گرفته است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensive Modeling of Induction Motor Imbalance Condition to ‎Precise Assessment of Steady State Performance Based on Complex ‎Current Unbalance Factor

نویسندگان [English]

  • Saeed Maghsoodi 1
  • Yusef Kazemi-Sanji 1
  • Mohammad Farhadi-Kangarlu 2
  • Sadjad Galvani 3
1 Ph.D Student, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Urmia University, Iran
2 Faculty of Electrical and ComputerEngineering, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Urmia University, Iran‎
چکیده [English]

After a comprehensive study of voltage unbalance issue, this ‎paper presents the defects of some unbalance factors and ‎concentrates on the importance of considering the angle of ‎complex voltage unbalance factor (CVUF) in order to ‎unbalanced condition assessment. Then, for the sake of precise ‎analyzing of the steady state performance of the induction ‎motor (IM) under unbalanced condition, the paper concentrates ‎on the complex current unbalance factor (CCUF) that consists of ‎complex voltage unbalance factor and impedance unbalance ‎factor (IUF). Therefore, the method considers the effects of ‎induction motor parameters as well. Because, the induction ‎machine parameters affect the performance of the induction ‎motor under unbalanced condition, complex current unbalance ‎factor gives a precise estimation of the electromagnetic torque ‎and the output power of the motor. In this paper, the ‎improvement of the steady state performance of an induction ‎motor under unbalanced condition by coupling small sized ‎induction motors instead of a large one is proved.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • voltage unbalance ‎factor (VUF)
  • ‎induction motor ‎‎(IM)
  • complex ‎voltage unbalance ‎factor (CVUF)
  • ‎complex current ‎unbalance factor ‎‎(CCUF).‎