طراحی کنترل کننده حالت لغزشی برای موتور کلاف صوتی با استفاده از رویتگر غیرخطی

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 گروه برق ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران.

10.22075/jme.2021.22721.2052

چکیده

موتورهای کلاف صوتی، در تجهیزات بسیار کوچک مانند دوربین تلفن های همراه استفاده می شوند و استفاده از روش های کنترلی مقاوم، مانند کنترل حالت لغزشی در آن ها اجتناب ناپذیر است. مهمترین خصوصیت کنترل حالت لغزشی تغییرناپذیری آن نسبت به نامعینی های سازگار بوده که به دلیل استفاده از تابع علامت در ورودی سیستم می باشد. تغییرناپذیری خاصیتی قویتر از مقاوم بودن است. اما این روش کنترلی، نسبت به نامعینی ناسازگار تغییرپذیر و حساس می باشد. همین امر استفاده از کنترل حالت لغزشی در موتورهای کلاف صوتی را با چالش مواجه کرده است زیرا در مدل دینامیکی آن ها نامعینی ناسازگار وجود دارد. در این مقاله برای حل این مشکل، ابتدا ورودی سیستم را با استفاده از کنترل حالت لغزشی محاسبه نموده و سپس ضرایب سطح لغزشی را طوری تعیین می کنیم که اثر نامعینی ناسازگار بر روی سیستم حلقه بسته حذف شده و تغییرناپذیری سیستم محفوظ بماند. در ضمن به دلیل اینکه متغیرهای حالت سیستم در دسترس نیستند یک رویتگر غیرخطی جدید نیز برای شناسایی مدل سیستم پیشنهاد شده است. در شبیه سازی از مدل الکترومکانیکی موتور استفاده می نماییم که هم شامل نامعینی سازگار بوده و هم نامعینی ناسازگار. نتایج شبیه سازی گویای مزایای روش پیشنهادی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Sliding Mode Controller for Voice Coil Motor Using Nonlinear Observer

نویسندگان [English]

  • Ali Karami-Mollaee 1
  • Ali Reza Khakshoor-Robat 2
1 Electrical and Computer Engineering Faculty, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
2 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Voice coil motors (VCM) are used in very small equipment such as mobile phone cameras and the use of a robust control feature as sliding mode control (SMC) is inevitable in them. The most important property of SMC is its invariant against matched disturbances and uncertainties which is due to the using of Sign function in input control signal. The invariant property is stronger than robustness. But, this method is not invariant with respect to the mismatched uncertainties i.e. is variant and sensitive. This is the challenge of SMC in VCM because of existents mismatched uncertainty in their models. To solve this problem in this paper, input control signal is calculated at first via SMC and then, coefficients of the sliding surface are determined in such a way that the effect of mismatched uncertainties or disturbances is removed in closed loop system and invariant property is retained. The proposed approach is simple in concept and realization. Moreover, due to the inaccessible system states, a new nonlinear observer is proposed for system model identification. In simulation, the electro-mechanical model of motor has been used which has both matched and mismatched uncertainties. Simulation results show the effectiveness of this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voice Coil Motor
  • Nonlinear Observer
  • Mismatched Uncertainty
  • sliding mode control