مسئله مکان‌یابی هاب تک تخصیصی با در نظر گرفتن تقاضاهای غیرقطعی صفر و یک

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع-دانشگاه صنعتی ارومیه

2 گروه مهندسی صنایع- دانشگاه تبریز

10.22075/jme.2021.22962.2069

چکیده

مسائل مکان‌یابی هاب جهت تعیین بهترین مکان برای تاسیس تسهیلات هاب از بین تمام گره‌های شبکه و نحوه تخصیص سایر گره‌های شبکه به هاب‌ها با توجه به مفروضات مختلف می‌باشد. هاب‌ها تسهیلات ویژه‌ای هستند که در بسیاری از سیستم‌های توزیع به عنوان نقاط تعویض، جابجایی و طبقه‌بندی بکار گرفته می‌شوند. تسهیلات‌ هاب در یک شبکه، جهت کاهش تعداد جریان‌های مستقیم بین هر زوج مبدأ– مقصد ایجاد می‌شوند که نقش ایستگاه‌های واسط در شبکه را دارند. در اکثر تحقیقات انجام شده در خصوص مسائل مکان‌یابی هاب، تقاضاها (جریان‌های درون شبکه) بصورت قطعی در نظر گرفته شده است در حالیکه در دنیای واقعی تقاضا یک پارامتر غیرقطعی است. در این مقاله، مسئله مکان‌یابی‌ هاب تک تخصیصی با تقاضای غیرقطعی بصورت صفر و یک (تقاضای بین هر زوج مبدأ– مقصد یک متغیر تصادفی برنولی با احتمال مشخص p) توسعه داده شده است همچنین در صورت تکمیل شدن ظرفیت هاب،‌ برون سپاری برخی از تقاضاها نیز در نظر گرفته شده است که تاکنون در مسائل مکان‌یابی هاب، عدم قطعیت تقاضا بصورت برنولی و برون ‌سپاری تقاضا در صورت تکمیل ظرفیت هاب مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. یک مدل ریاضی جدیدی از نوع برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط توسعه داده شده است که با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده است. نتایج حاصل از حل مسائل در نمونه‌های مختلف با استفاده از اطلاعات فرودگاه‌های ایالات آمریکا (Civil Aeronautics Board) که به مجموعه داده CAB معروف است بررسی شده و تاثیر پارامترهای مختلف بر روی جواب بهینه مسئله نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Single allocation hub location problem considering zero-one uncertain demands

نویسندگان [English]

  • Saeed Pasbani Asl 1
  • Nader Ghaffarinasab 2
  • Farid Momayezi 1
1 Department of Industrial Engineering Urmia University of Technology
2 Department of Industrial Engineering, University of Tabriz
چکیده [English]

Hubs are special facilities used as switching, transferring, and sorting points in many distribution systems. Instead of serving each origin-destination pair directly, the hub facility concentrates flow to take advantage of the resulting economic savings. Flows from the same source combine with different destinations on their path to a hub and combine with flows that have different sources but have the same destination. The accumulation of flows takes place in the path from the origin to the hub and from the hub to the destination, as well as between the hubs. These types of systems, commonly known as hub-and-spoke, are studied in the form of hub location problems.
In this paper, we develop the single allocation hub location problem with uncertain zero-one demands, in which the amount of demand between each origin-destination pair is considered as a Bernoulli random variable with a definite probability p. Due to the fact that this problem has not been studied in the literature so far, a new mathematical model of mixed integer programming type is developed for the problem and is solved using GAMS software. Also, the results of solving different test problems from the CAB data set are examined and the effect of different parameters on the optimal solution of the problem is examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hub Location Problem
  • Bernoulli Demand
  • Transportation Network