طراحی یک فیلتر فعال ترکیبی متصل به پنل‌های خورشیدی مبتنی برایده جداسازی فرکانسی جریان بار در شبکه توزیع

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان،ایران

2 گروه مهندسی برق، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

چکیده

در این مقاله فیلتر فعال ترکیبی جدید متصل به پنل‌های خورشیدی به منظور کنترل همزمان توان اکتیو و راکتیو با هدف بهبود کیفیت توان پیشنهاد می‌شود. این فیلتر ترکیبی شامل یک فیلتر فعال مبتنی بر مبدل منبع جریان (CSC) و فیلتر پسیو (LC) کنترل شده با تایریستور است که بر اساس ایده جداسازی مؤلفه‌های فرکانس بالا و پایین جریان بار می‌تواند معایب هر دو نوع فیلتر را تعدیل کند. مؤلفه‌های فرکانس پایین جریان بار به فیلتر فعال و مؤلفه‌های فرکانس بالا به فیلتر پسیو کنترل‌پذیر با تایریستور (TCLC) اعمال می‌شود. در این طرح علاوه بر کاهش هارمونیک‌های جریان شبکه توزیع و بهبود ضریب توان، فیلتر ترکیبی می‌تواند توان اکتیو پنل‌های خورشیدی متصل به CSC را در هر لحظه بدون اغتشاش گذرا در لحظات تغییر نقطه کار به شبکه توزیع انتقال دهد. عملکرد ساختار پیشنهادی در یک سیستم توزیع در نقطه کارهای مختلف با استفاده از نرم‌افزارهای PSCAD و MATLAB، مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design a Photovoltaics (PV) System Interfaced by Hybrid Active Power Filter Based on the Load Current Frequency Orders Separation Idea in Distribution Network

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salmani Kouyakhi 1
  • Ali Zafari 2
1 Master of Electrical Engineer, Semnan University, Iran
2 Department of Electrical Engineering, Neka Branch,Islamic Azad University, Neka, Iran
چکیده [English]

In this paper, a novel Photovoltaics (PV) system interfaced by a hybrid Active Power Filter (APF) has been proposed with the ability to simultaneously control active and reactive power in order to enhance the power quality. Based on the idea of separation of the high-frequency orders from the lower ones the proposed hybrid filter including Current Source Converter (CSC) and thyristor controlled LC filter (TCLC) is able to reduce the drawbacks of both filters when works alone. The low-frequency orders have been applied to the active part and the higher ones have been considered for TCLC. The proposed scheme not only can reduce the harmonic components of the distribution network and increase the grid power factor but also is able to inject the controlled active power via a PV system connected to CSC without any perturbation during transient intervals. The performance of the proposed structure is evaluated in different operating points by a simulation study performed by PSCAD and MATLAB software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photovoltaic system (PV)
  • Solar Panel
  • Separation of frequency orders
  • Hybrid Active Power Filter (HAPF)
  • Current Source Filter (CSC)