اثربخشی هزینه و صرفه اقتصادی بر فرایندهای شبکه‌ای با منابع تقسیمی و منابع بازیابی شده از خروجی‌های نامطلوب

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان. ایران

2 گروه ریاضی، دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

بسیاری از شرکت‌ها و صنایع تولیدی دارای ساختار زنجیره تامین هستند و محصول نهایی پس از گذراندن چندین مرحله متعدد بدست می‌آید. به طور معمول شرکت‌ها علاوه بر تولیدات مطلوب دارای تولیدات نامطلوبی نیز هستند که بصورت غیربازیابی در نظرگرفته می‌شوند ولی با افزودن بخش اصلاح و بازیافت می‌توان تولیدات نامطلوب آنها را بصورت منابع استفاده نمود که باعث بهبود صرفه اقتصادی و اثربخشی هزینه‌ها می‌شود. هدف این مقاله ارائه مدل‌هایی برای ارزیابی صرفه اقتصادی و اثربخشی هزینه در سیستم‌های زنجیره تامین دو مرحله‌ای است که تولیدات زائد مرحله اول را به منظور پردازش و اصلاح به مرحله دوم داده و پس از اصلاح مجدد به مرحله اول بازگردانده خواهند شد. با بررسی ویژگی‌ مدل‌های پیشنهادی، تاثیر تولیدات میانی نامطلوب بین مراحل بر اثربخشی هزینه و صرفه اقتصادی مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفته است. نتایج محاسباتی نشان می‌دهد که مدل‌های ارائه شده در مقایسه با مدل معمول از دقت بالاتری برخوردار بوده و توانایی تشخیص اثربخش هزینه و صرفه اقتصادی درآن بنحو قابل توجهی بهبود یافته است. همچنین امکان بررسی صرفه اقتصادی در تولید همزمان محصولات نیز در مدلهای پیشنهادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost-Effectiveness and Economies of scope on network processes with shared resources and resources recovered from undesirable output

نویسندگان [English]

  • Elham Zaker Harofte 1
  • Faranak Hosseinzadeh Saljooghi 2
1 Department of Mathematics‎, ‎University of Sistan and Baluchestan‎, ‎Zahedan‎, ‎Iran
2 Department of Mathematics‎, ‎University of Sistan and Baluchestan‎, ‎Zahedan‎, ‎Iran
چکیده [English]

Many companies and manufacturing industries produce their final product after going through several stages. Normally, in addition to the desirable products, these companies also have undesirable products that are considered as non-retrieval final products. However, by adding a stage for correction and recycling, their undesirable products can be used as resources, which improves economies of scope and cost-effectiveness. The purpose of this paper is to provide models for evaluating economies of scope and cost-effectiveness in two-stage supply chain systems which undesirable products will be given to the second stage for processing and modification and will be returned to the first stage after re-modification. By examining the characteristics of the proposed models, the effect of undesirable intermediate products between stages on cost-effectiveness and economic efficiency has been measured and evaluated. The results show that the proposed models are more accurate than the conventional model and the ability to effectively distinguish between cost and economic efficiency has been significantly improved. It is also possible to study the economic efficiency in the simultaneous production of products in the proposed models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Two stage supply chain
  • Cost Effectiveness
  • Economies of scope
  • Undesirable intermediate products
  • shared resources