شناسایی مکان و شدت آسیب در یک نمونه سکوی شابلونی واقع در خلیج فارس با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال بهبود یافته

نوع مقاله : مقاله عمران

نویسندگان

1 گروه صنایع دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 مدیر گروه، گروه صنایع دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

4 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

سکوی فروزان یکی از مهم‌ترین سکوهای فراساحلی ایران است که در مرز مشترک ایران با عربستان سعودی قرار دارد. با گذشت زمان، احتمال وجود آسیب در اعضای این سکو بیشتر می‌گردد. افزایش میزان آسیب در نتیجه عدم شناسایی به‌موقع آن به‌ویژه در نواحی حساس نظیر عرشه، اتصالات و ناحیه پاشش که بیشتر در معرض آسیب هستند منجر به افزایش خسارات احتمالی می‌گردد. یکی از پرکاربردترین روش‌های پایش سلامت سازه‌ها، شاخص خرابی مبتنی بر انرژی کرنشی مودال است که به نام شاخص استابس شناخته می‌شود. در سالیان اخیر، اصلاحاتی بر نسخه اولیه این روش صورت گرفته که یکی از آن‌ها، در نظر گرفتن فرکانس‌های طبیعی در تعیین مکان آسیب است. در این مقاله با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال بهبود یافته و با در نظر گرفتن فرکانس‌های طبیعی در تعیین مکان آسیب، به شناسایی مکان و تعیین شدت آسیب در سکوی فروزان پرداخته خواهد شد. یکی از تفاوت‌های این تحقیق با تحقیقات مشابه، تعداد زیاد اعضای سکوی واقعی است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که روش بهبود یافته دقت بالاتری در مکان‌یابی آسیب نسبت به روش اولیه (شاخص استابس) دارد. همچنین، آسیب‌های تکی و چندگانه، با شدت کم و زیاد، توسط این روش با دقت مناسبی پیش‌بینی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying damage location and severity in a template platform located in Persian Gulf using the Improved modal strain energy

نویسندگان [English]

  • Mehdi Alavinezhad 1
  • Madjid Ghodsi Hassanabad 2
  • mohammad javad ketabdari 3
  • Masoud Nekooei 4
1 Department of Marine Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Head of Marine Industries Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Marine Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
4 Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Foroozan platform is one of the most important Iranian offshore facilities lies along the border of Iran and Saudi Arabia. As time passes by, the possibility of presence of some damage in the structural members of this platform increases. As a consequence of these damages, the operation of the platform may be disrupted and if the damage grows, especially in sensitive areas such as deck, joints or splash zone that are prone to failure, cause more damage in the future. This highlights the necessity of structural health monitoring of this platform. One of the most common structural health monitoring techniques is the modal strain energy-based damage index which is known as Stubbs index. In recent years, modifications have been made to original version of this index, one of which is to consider the natural frequencies in determining the location of damage. In this paper, using the improved modal strain energy method and considering the natural frequencies in determining the location of damage, the location and severity of damage in the Foroozan platform have been identified. One of the differences between this study and similar studies is the large number of elements of this real platform. The results showed that the improved method has a higher accuracy in locating the damage than the original method (Stubbs index). Also, single and multiple damages, with low and high intensity, were predicted with appropriate accuracy by this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offshore platforms
  • Splash zone
  • Damage Detection
  • Improved modal strain energy
  • Stubbs index