بازیافت انرژی از کوره دوار سیمان سفید نی ریز

نوع مقاله : مقاله شیمی

نویسندگان

1 1. کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 دانشجو دکتری، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

بخش عظیمی از انرژی حرارتی مصرفی در صنایع انرژی بر پس از خروج از فرایند تلف می‌شوند. مقداری از این حرارت اتلافی با روش‌های مختلفی مانند تولید انرژی الکتریکی، تولید هوای گرم برای فرایند تولید و یا تهیه آب گرم قابل بازیافت می‌باشد. در ایران همواره صنعت سیمان از استفاده بهینه منابع از جمله انرژی، با توجه به وجود یارانه انرژی، به دور بوده است. در این تحقیق اتلاف حرارتی از سیستم پخت کارخانه سیمان سفید نی ریز به عنوان صنعت نمونه کشوری جهت ارزیابی تولید همزمان حرارت و برق با به کارگیری چرخه رانکین آلی که مولد توان الکتریکی است در نرم افزار اسپن پلاس V12 مورد بررسی قرار گرفته شده است. این ارزیابی برای محاسبه اتلاف حرارتی شامل موازنه جرم و انرژی بر روی سیستم پخت و نیز موازنه انرژی بر روی سیستم ماقبل پخت انجام می‌گردد. انرژی‌های گرمایی بدست آمده وارد سیکل رانکین شده و توسط توربین به انرژی تبدیل می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد از بازیافت انرژی، 635 کیلووات انرژی الکتریکی تولید گردید که منجر به حذف 5/317 کیلوگرم بر ساعت گاز گلخانه ای می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Energy recovery from the rotary kiln of white cement Neyriz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Najafzadeh 1
  • Mohammad Reza Sardashti Birjandi 2
  • Farhad Shahraki 3
  • Somayeh Mansouri 4
1 1. MSc Student, Department of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
2 Department of Chemical Engineering, Shahid Nikbakht Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Department of Chemical Engineering, Shahid Nikbakht Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
4 PhD Student, Department of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

A huge part of the thermal energy consumed in energy industries is lost after exiting the process. Some of this waste heat can be recovered by various methods such as generating electrical energy, generating hot air for the production process or providing hot water. In Iran, the cement industry has always been far from the optimal use of resources, including energy, due to the existence of energy subsidies. In this research, the heat loss from the baking system of Nireez white cement plant as a model industry of the country to evaluate the simultaneous production of heat and electricity by using the organic Rankine cycle that generates electric power has been investigated in Span Plus V12 software. This evaluation is done to calculate the heat loss, including the mass and energy balance on the cooking system, as well as the energy balance on the pre-cooking system. The heat energy obtained enters the Rankine cycle and is converted into energy by the turbine. The results show that 635 kilowatts of electrical energy was produced from energy recycling, which leads to the elimination of 317.5 kg/hour of greenhouse gas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement kiln
  • Energy recovery
  • Heat loss
  • Organic Rankine Cycle