بررسی تأثیر فرآیند شوک دهی لیزر بر خواص شکست و خستگی آلیاژ آلومینیوم 2024-T351 با استفاده از مدل‌سازی عددی

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، ایران

2 گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران

3 گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی قطعات مکانیکی که در صنایع مختلف ازجمله خودروسازی و هوافضا در معرض بارهای دینامیکی قرار دارند، شکست ناشی از خستگی در آن‌هاست. آلیاژهای سری Al-2024 به دلیل برخورداری از نسبت استحکام به وزن بالا و همچنین داشتن مقاومت بالا نسبت به خستگی بسیار پرکاربرد شده‌اند. بنابراین افزایش عمر خستگی سازه‌های تشکیل‌شده از این نوع آلیاژها همواره یکی از مهم‌ترین مسائل طراحی آن‌ها است. در این مطالعه میزان تأثیرگذاری تغییرات در پارامترهای فشار پالس لیزر و همچنین درصد همپوشانی نقاط اثر لیزر در فرآیند شوک دهی لیزری، تأثیر آن بر رفتار شکست و خستگی آلیاژ آلومینیوم با کمک روش‌های مدل‌سازی عددی انجام‌شده و سپس مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از بررسی نتایج آزمون‌های شکست، مشاهده شد که چقرمگی شکست در نمونه‌های شوک دهی شده تا 38 درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین عمر خستگی نمونه‌های لیزر کاری شده با این روش، به میزان 10 تا 32 درصد در شرایط مختلف بهبود داشته و به‌طورکلی فرایند شوک دهی در بهبود رفتار شکست و خستگی آلیاژ آلومینیوم تاثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of laser shock process on fracture and fatigue properties of 2024-T351 aluminum alloy using numerical modeling

نویسندگان [English]

 • javad pezeshki 1
 • danial ghahremani-moghadam 2
 • massoud mir 3
 • mohammad ramazani moghadam 4
1 Department of Mechanical Engineering, Quchan University of Technology, Quchan, Iran
2 mechanical engineering department, faculty of engineering, Quchan University of Technology, Quchan, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Quchan University of Technology, Quchan, Iran
4 Department of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important challenges facing mechanical parts that are exposed to dynamic loads in various industries, such as automotive and aerospace, is their failure due to fatigue. Al-2024 series alloys are widely used due to their high strength-to-weight ratio and high fatigue resistance. Therefore, increasing the fatigue life of structures made of these types of alloys is always one of the most important design issues. In this study, the impact of changes in laser pulse pressure parameters as well as the percentage of overlap of laser effect points in the laser shock process, its effect on the fracture and fatigue behavior of aluminum alloy with the help of numerical modeling methods and also experimental tests were carried out and then evaluated. they got. After examining the results of the fracture tests, it was observed that the fracture toughness of the shocked samples increases by 38%. Also, the fatigue life of the samples treated with this method has been improved by 10-32% in different conditions, and in general, the shock process has been effective in improving the fracture and fatigue behavior of aluminum alloy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fracture and Fatigue
 • Laser Shock Peening
 • Numerical modeling
 • Fatigue crack propagation
 • Fracture toughness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 06 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 20 خرداد 1402