طراحی کنترل کننده مقاوم ژنراتور القایی دو سوی تغذیه در حضور عدم قطعیت های حاصل از مدل سیستم و اندازه گیری

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق قدرت- دانشکده برق کامپیوتر-دانشگاه ارومیه

2 گروه مهندسی برق قدرت-دانشکده برق کامپیوتر-دانشگاه ارومیه

چکیده

در این مقاله یک روش کنترل مقاوم برای ژنراتور القایی دو سو تغذیه پیشنهاد شده است که در آن نویز اندازه گیری نیز در نظر گرفته شده است. کنترل کننده‌های ژنراتور القایی دو سو تغذیه به دو گروه کنترل کننده‌های سمت روتور و شبکه تقسیم می‌شوند. هدف اصلی کنترل کننده سمت روتور کنترل توان اکتیو و راکتیو استاتور است. پارامترهای ژنراتور القایی دو سو تغذیه ممکن است به دلیل شرایط کار از مقادیر نامی منحرف شوند. برای این عدم قطعیت پارامتری، با استفاده از رویکرد حساسیت مختلط، یک کنترل مقاوم برداری با استفاده از روش H بی نهایت استفاده شده است. طراحی کنترل کننده سمت روتور با استفاده از استراتژی کنترل بردار انجام شده است و به جای کنترل کننده‌های PI، از کنترل کننده مقاوم طراحی شده استفاده شده است. یکی از مراحل کنترل برداری اندازه گیری جریان‌های روتور و استفاده از آنها در معادلات کنترل می‌باشد. اگر جریان‌های اندازه گیری شده دارای نویز باشند، کنترل سیستم مختل می‌شود. بنابراین، برای حل این مشکل استفاده از فیلتر کالمن پیشنهاد شده است. اثربخشی روش پیشنهادی با استفاده از شبیه سازی تحت شرایط مختلف بررسی و مقایسه آن با روش‌های کنترل برداری کلاسیک و کنترل مستقیم توان انجام شده است. نتایج شبیه سازی عملکرد و پایداری مقاوم روش پیشنهادی با عدم قطعیت مدل و اندازه گیری را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Robust Controller Design of Double Fed Induction Generator in the Presence of Uncertainties From the System Model and Measurement

نویسندگان [English]

 • Behrouz Tousi 1
 • Aboozar Mohammad Nezhad 2
 • Farnaz Sabahi 2
1 Department of electrical power engineering, faculty of electrical engineering, urmia university
2 Department of electrical power engineering faculty of electrical engineering urmia university
چکیده [English]

In this paper, a robust control method for a double fed induction generator(DFIG) is proposed in which noise measurement is also considered. DFIG controllers are divided into two groups of the rotor side converter and the grid side converter controllers. The main purpose of an RSC controller is to control active and reactive power of the stator. The parameters of the double fed induction generator may deviate from the nominal values due to the operating conditions. For this parametric uncertainty, a robust H∞ vector control is employed using the complex sensitivity approach. The design of the rotor side controller is done using a vector control strategy and instead of PI controllers, a designed robust controller is used. One of the steps of vector control is to measure the rotor currents and use them in control equations. If the measured currents contain noise, the system control is disrupted. Therefore, to solve this problem, it is suggested to use Kalman filter. The effectiveness of the proposed method has been investigated using simulations under different conditions and compared with classical vector control and direct power control. The simulation results show the efficient performance and robustness of the proposed controller with model and measurement uncertainties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Double Fed Induction Generator
 • Vector Control
 • H&infin
 • Robust control
 • Kalman Filter
 • Active and Reactive Power

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1402