بهسازی ساختمان بر مبنای مدل: تجربه دانشگاه صنعتی شریف

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجو

چکیده

در این مقاله به تشریح روش بهسازی ساختمان بر مبنای مدل به منظور کاهش مصرف انرژی و تجربه بکارگیری آن در دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف می‌پردازد. تحلیل پتانسیل و انتخاب گزینه های بهسازی ساختمان بر مبنای مدل مصرف انرژی ساختمان در محیط نرم افزار انرژی پلاس انجام شد. بکمک الگوریتم پیشنهادی، پارامترهای مدل انرژی ساختمان بر مبنای مصارف ساعتی انرژی ساختمان تنظیم شده و مدل مورد صحت سنجی قرار گرفت. به منظور استخراج مصارف ساعتی گاز مصرفی، نسبت به توسعه و استقرار سامانه خوانش هوشمند کنتور گاز اقدام شد. برمبنای مدل مصرف انرژی، پتانسیلهای کاهش مصرف ناشی از گزینه های مختلف بهسازی ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پیاده سازی شد. پس از اجرای بهسازی، به ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده بر مبنای مصارف واقعی انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد بار سرمایه انرژی مصرفی برای سرمایش ساختمان طی دو سال پس از انجام بهسازی به میزان ۲۰ درصد از متوسط شش سال گذشته کمتر بوده است. مشخص شد کنترل عملکرد سیستم تهویه مطبوع به تنهایی منجر به کاهش ۸ درصد در مصرف انرژی ساختمان می‌شود. موفقیت الگوریتم پیشنهادی در تنظیم مدل حرارتی ساختمان نیز با توجه نتایج بهسازی مورد تایید مجدد قرار گرفت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model-based Building Retrofit: Experiences at Sharif University of Technology

نویسندگان [English]

  • Abbas Rajabi-Ghahnavieh 1
  • Morteza Haddadi 2
1 Faculty Member \ Sharif University of Technology
2 Ph.D. Student
چکیده [English]

This paper presents a model-based technique for building retrofit planning. The approach is based on the building energy model. An algorithm has been developed to calibrate building energy model based on hourly data. The calibrated model is used to select candidate retrofit actions and assess the energy saving potential associated with each candidate action. The proposed technique has been applied for retrofit planning in Department of Energy Engineering (DOEE) at the Sharif University of Technology in 2015. An smart reading system has been also developed to capture the hourly gas consumption for DOEE. Building energy model for DOEE has been developed in EnergyPlus and calibrated using the proposed algorithm. A set of retrofit action has been selected and implemented in DOEE based on the proposed technique. The results showed that the average cooling energy use in summers was reduced by 20% compared to the 6-year average summer energy use before retrofit. The results showed that only HVAC control has more than 8% impact on cooling energy use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building
  • Energy
  • Retrofit
  • Model
  • Calibration

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 13 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 تیر 1402