برنامه زمان‌بندی بهینه سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی با مالک خصوصی مبتنی بر بهینه سازی ترکیبی تصادفی- مقاوم در بازارهای انرژی و خدمات جانبی

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 گروه برق، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی اراک

2 گروه قدرت، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

3 گروه قدرت، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی اراک

چکیده

در این مقاله، مسأله مشارکت یک ذخیره‌ساز باتری (BES) ، در بازار روز آتی (DAM) و زمان واقعی (RTM) در سه حالت بازار همزمان انرژی و توان‌ راکتیو (JERPM) ، بازار انرژی (EM) و بازار انرژی- رزرو (ERM) )، با رویکرد ترکیبی بهینه‌سازی تصادفی- مقاوم (SRO) مدل‌سازی شده و سعی بر حداکثرسازی سود ذخیره‌ساز در مواجه با عدم‌قطعیت قیمت‌ها دارد. در مدل پیشنهادی، در مرحله اول تصمیم‌گیرنده یا مالک BES، قیمت‌های انرژی، رزرو و توان‌ راکتیو در هر بازار را با توجه به اطلاعات شبکه پیش‌بینی می‌کند. در مرحله دوم، با تعیین بازه عدم‌‌قطعیت قیمت‌ها برای DAM و RTM، بهینه‌سازی مقاوم با هدف بیشینه‌سازی سود مالک BES با استفاده از روش تشکیل همتای مقاوم تابع هدف و تئوری دوگان اجرا می‌شود. در مرحله بعد، با تعریف سناریوهای مختلف برای بودجه مقاوم، برنامه‌ریزی تصادفی (SP) به هریک از این سناریوها، احتمالی را تخصیص می‌دهد. سپس، سود نهایی هر بازار از طریق وزن‌دهی احتمالاتی محاسبه شده و در نهایت بازار با سود بیشتر بعنوان بازار مشارکت، انتخاب می‌گردد. فرمول‌بندی پیشنهادی بر اساس مدل برنامه‌ریزی غیرخطی آمیخته با عدد صحیح (MINLP) در محیط نرم‌افزار GAMS پیاده‌سازی شده و نتایج نشان‌دهنده حداکثر سودآوری BES درEM بوده (%21 بیشتر) و همچنین نشان می‌دهد مشارکت در تأمین خدمات جانبی مانند رزرو جهت تأمین امنیت در پیشامدهای شبکه و توان راکتیو جهت حفظ پایداری و کاهش هزینه و تلفات، علیرغم کاهش سود، منجر به خنثی‌سازی تأثیر منفی عدم‌قطعیت‌ها در سود BES می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal scheduling of energy storage systems with private ownership based on a stochastic-robust hybrid optimization model in energy and ancillary services markets

نویسندگان [English]

 • mohammad farahani 1
 • Abouzar Samimi 2
 • Hossein Shateri 3
1 Faculty of Electrical Engineering, Arak University of Technology
2 Faculty of Electrical Engineering, Arak University of Technology, Arak
3 Faculty of Electrical Engineering, Arak University of Technology
چکیده [English]

In this paper, the problem of participation of a Battery Energy Storage (BES) in the Day-Ahead Market (DAM) and Real-Time Market (RTM) in three cases including Joint Energy and Reactive Power Market (JERPM), Energy Market (EM) and Energy and Reserve Market (ERM) is modeled based on a hybrid Stochastic Robust Optimization (SRO) model to maximize the profit of the BES owner in the face of uncertainty. In the proposed model, in the first step, the decision maker or BES owner predicts energy, reserve and reactive prices in each market according to historical information. In the second step, by determining the uncertainty interval, robust optimization is implemented aiming at maximizing the profit of the BES owner using a model of forming a robust counterpart of the objective function and dual theory. In the next step, by defining some scenarios for robust budget, Stochastic Programming (SP) assigns a probability to each scenario. Then, the final profit of each market is calculated through probabilistic weighting, and finally a market with more profit is opted as considered participation market. The proposed formulation based on the Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) model is implemented in GAMS environment and results demonstrate the maximum profitability of BES in EM (21% more) and also show participation in providing ancillary services, such as reserve to provide security in incidents and reactive power to maintain stability and reduce cost and losses, despite the decrease in profit, leads to neutralizing the negative impact of uncertainties in BES profit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electricity Market
 • Stochastic-Robust Hybrid Optimization
 • Energy-Storage System
 • Uncertainty
 • Ancillary Services Markets

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 31 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 29 مرداد 1402