مدلسازی و استخراج هارمونیکهای جریان بر اساس تئوری توان لحظه ای برای فیلتر فعال موازی تحت شرایط شبکه الکتریکی ضعیف

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، مرکزی

2 گروه برق-قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اراک، مرکزی، ایران

3 گروه مهندسی برق -قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، مرکزی

چکیده

به منظور جبران هارمونیک‌های جریان و توان راکتیو، فیلتر فعال موازی یکی از بهترین گزینه ها می باشد. مهمترین بخش در عملکرد مناسب فیلتر فعال تولید جریان مرجع یا همان استخراج دقیق هارمونیک های جریان بار می باشد. استخراج هارمونیک های جریان بار در دو حوزه زمان و فرکانس میسر است که روش‌های حوزه زمان دارای سرعت بالاتر و پیچیدگی کمتری بوده و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. از ساده ترین و محبوب ترین روش‌ها در این حوزه روش تئوری توان لحظه ای میباشد. مشکل اساسی در حالتی است که ولتاژ شبکه نامتعادل، هارمونیکی و یا دچار تغییرات فرکانسی باشد. در این حالت عملکرد فیلتر فعال موازی به شدت مختل و خراب میگردد. از اینرو در این مقاله یک روش ارتقا یافته مبتنی بر تئوری توان لحظه ای ارائه شده است که با پیچیدگی و بار محاسباتی کمتر، در شرایط عدم تقارن و هارمونیکی بودن ولتاژ شبکه پاسخ مناسبی ارائه می دهد. همچنین این روش در مقابل تغییرات احتمالی فرکانس شبکه استحکام مناسبی از خود نشان می دهد. جهت برسی عملکرد روش پیشنهادی، فیلترفعال سه فاز در محیط Matlab/Simulink تحت شرایط مختلف ولتاژ شبکه شبیه‌سازی شده است و در نهایت نتایج تجربی حاصل شده در محیط آزمایشگاهی ارائه می‌شود. نتایج ارایه شده نشان از عملکرد بسیار مناسب سیستم پیشنهادی دارد بطوریکه THD جریان شبکه در شرایط هارمونیکی از 25% به کمتر از 5% کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modelling and Extraction of Current Harmonic Components based on Instantaneous Power Theory for Shunt Active Filter under Weak grid

نویسندگان [English]

 • farzad Sajadi 1
 • Mohammad Pichan 2
 • Adel Zakipour 3
1 Department of Electrical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Markazi.
2 Department of Electrical Engineering, Arak University of Technology< Markazi, Iran
3 Department of Electrical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Markazi
چکیده [English]

The most important part in the suitable performance of the active power filter is possible by precise harmonic extraction of load current. Current harmonic extraction is possible in both time and frequency domain. However, time domain methods have higher speed and low complexity. One of the most popular methods in this field is the Instantaneous Power Theory method but, the main problem is when the grid voltage is not ideal. Therefore, this paper provides a method based on the Instantaneous Power Theory that shows very good performance with the least complexity of implementation in all grid voltage states, whether asymmetry, distorted, or both at the same time. To examine the performance of the proposed method, the three -phase filtration is simulated in the MATLAB/Simulink environment under different grid voltage conditions and finally the experimental results are provided in the laboratory environment. The results verify the effectiveness of the proposed method where the THD% is decreased from 25% to 5%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • shunt active power filters (SAPF)
 • Positive sequence detector (PSD)
 • phase locked loop
 • Instantaneous Power Theory
 • Third order sinusoidal integrator (TOSSI)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1401
 • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 04 شهریور 1402