نویسنده = دارابی، سعید
تعداد مقالات: 2
1. موتور سوئیچ رلوکتانسی خطی شش فاز جهت نیرو محرکه ی آسانسور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سعید دارابی؛ یوسف علی نژاد برمی؛ فرشید دارابی


2. موتور سوئیچ رلوکتانسی خطی شش فاز جهت نیرو محرکه ی آسانسور

دوره 12، شماره 36، بهار 1393، صفحه 53-63

سعید دارابی؛ یوسف علی نژاد برمی