نویسنده = علی دوست ابدیخواه، فرزام
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خطرپذیری لرزه ‏ای شهر همدان

دوره 16، شماره 55، زمستان 1397، صفحه 247-266

سیدعلی رضویان امرئی؛ فرزام علی دوست ابدیخواه؛ رامین جعفری