نویسنده = ابوالفضل حاجی زاده اقدم
تحلیل و شبیه سازی رفتار سیالات غیرنیوتنی محلول در آب درون استوانه‌های دوار غیر هم مرکز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22075/jme.2023.30507.2445

ابوالفضل حاجی زاده اقدم؛ محمدجواد ابراهیمی؛ احمد بیت اللهی توکلی؛ امیرحسین رفاهی


تحلیل و شبیه سازی مشعل های اتمسفریک هیترهای ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری

دوره 20، شماره 71، دی 1401، صفحه 165-174

10.22075/jme.2022.24927.2163

علیرضا فرهادی؛ ابوالفضل حاجی زاده اقدم؛ ابوالفضل محمدابراهیم