نویسنده = �������������������� ������ �������� ��������
یک روش حل فرا ابتکاری برای مسئله ممانعت از بیشینه ظرفیت با چندین مهاجم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.26026.2213

حمید بیگدلی؛ سید محمد صادق میردامادی؛ جواد طیبی