نویسنده = حسین نادرپور
مدل سازی پاسخ بهینه روسازی آسفالتی به کمک روش اجزای محدود

دوره 14، شماره 47، دی 1395، صفحه 33-40

10.22075/jme.2017.2419

غلامعلی شفابخش؛ حسین نادرپور؛ مانا معتمدی


بررسی نحوه آرایش جداگرهای لرزه ای در ساختمان های کوتاه مرتبه

دوره 14، شماره 44، فروردین 1395، صفحه 105-115

10.22075/jme.2017.1755

سید روح الله حسینی واعظ؛ حسین نادرپور


تشخیص محل و میزان ترک در تیرها با استفاده از تبدیل موجک

دوره 12، شماره 39، دی 1393، صفحه 1-11

10.22075/jme.2017.1687

امیر عزالدین؛ حسین نادرپور؛ علی خیرالدین؛ غلامرضا قدرتی امیری


استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در تخمین ظرفیت باربری شالوده های سطحی واقع بر بسترهای چند لایه چسبنده

دوره 9، شماره 24، اردیبهشت 1390، صفحه 65-82

10.22075/jme.2017.1582

مرضیه حسن‌آبادی؛ عبدالحسین حداد؛ عبدالحسین حداد؛ حسین نادرپور


انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی در تحلیل روسازی‏ های انعطاف ‏پذیر راه‏ ها

دوره 8، شماره 21، تیر 1389، صفحه 45-56

10.22075/jme.2017.1559

غلامعلی شفابخش؛ غلامعلی شفابخش؛ حسین نادرپور؛ حسین نادرپور؛ فاضل فصیحی