نویسنده = مجتبی ضیائیون
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار ستون‌های مرکب دو لایه تحت اثر متقابل نیروی محوری و لنگر خمشی

دوره 10، شماره 31، زمستان 1391، صفحه 15-23

محمد علی لطف اللهی یقین؛ مجتبی ضیائیون