نویسنده = رضوانی، محمد جواد
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تجربی و شبیه‌سازی عددی جذب انرژی در لوله استوانه ای پر شده از فوم پلی اورتان با استفاده از آغازگر

دوره 14، شماره 44، بهار 1395، صفحه 69-78

نگین نگهبان واشقانی؛ محمد جواد رضوانی؛ محمد دامغانی نوری


3. حل تحلیلی و شبیه سازی تعیین ضریب شدت تنش دینامیکی و میدان تنش در صفحه ترکدار تحت بارگذاری انفجاری

دوره 10، شماره 29، تابستان 1391، صفحه 71-80

محمد دامغانی نوری؛ محمد دامغانی نوری؛ حسین رحمانی؛ محمد جواد رضوانی؛ محمد جواد رضوانی